Chào mừng bạn đến với Website Nhạc sĩ Bùi Anh Tú - Điện thoại: 0903 269 400 - Email: buianhtu_bgd@yahoo.com.vn

Danh mục

Developed by JoomVision.com

Âm nhạc

Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học môn Âm nhạc cấp THCS

(Kèm theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

 

1. Mục đích

Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông (CT), phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục.

2. Nguyên tắc

Điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giảm các nội dung để giáo viên, học sinh (GV, HS) dành thời gian cho các nội dung khác, tạo thêm điều kiện cho GV đổi mới phương pháp dạy học theo yêu cầu của CT. Việc điều chỉnh nội dung dạy học thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:

(1) Đảm bảo mục tiêu giáo dục của chương trình, sách giáo khoa (SGK) theo qui định của Luật Giáo dục.

(2) Đảm bảo tính lôgic của mạch kiến thức và tính thống nhất giữa các bộ môn; không thay đổi CT, SGK hiện hành.

(3) Không thay đổi thời lượng dạy học đối với mỗi môn học trong một lớp và trong mỗi cấp học.

(4) Thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện tại các cơ sở giáo dục.

3. Nội dung điều chỉnh

Việc điều chỉnh nội dung dạy học tập trung vào những nhóm nội dung chính sau:

(1) Những nội dung trùng lặp trong CT, SGK của nhiều môn học khác nhau.

(2) Những nội dung trùng lặp, có cả ở CT, SGK của lớp dưới và lớp trên do hạn chế của cách xây dựng CT, SGK theo quan điểm đồng tâm.

(3) Những nội dung, bài tập, câu hỏi trong SGK không thuộc nội dung của CT hoặc yêu cầu vận dụng kiến thức quá sâu, không phù hợp trình độ nhận thức và tâm sinh lý lứa tuổi học sinh.

(4) Những nội dung trong SGK trước đây sắp xếp chưa hợp lý.

(5) Những nội dung mang đặc điểm địa phương, không phù hợp với các vùng miền khác nhau.

4. Thời gian thực hiện

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học được áp dụng từ năm học 2011 - 2012.

5. Hướng dẫn thực hiện các nội dung

- Hướng dẫn này dựa trên SGK của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2011, là SGK của chương trình chuẩn đối với cấp THPT. Nếu GV và HS sử dụng SGK của các năm khác thì cần đối chiếu với SGK năm 2011 để điều chỉnh, áp dụng cho phù hợp. Toàn bộ văn bản này được nhà trường in sao và gửi cho tất cả GV bộ môn.

- Ngoài các nội dung đã hướng dẫn cụ thể trong văn bản, cần lưu ý thêm một số vấn đề đối với các nội dung được hướng dẫn là “không dạy” hoặc “đọc thêm”, những câu hỏi và bài tập không yêu cầu HS làm trong cột Hướng dẫn thực hiện ở các bảng dưới đây như sau:

+ Dành thời lượng của các nội dung này cho các nội dung khác hoặc sử dụng để luyện tập, củng cố, hướng dẫn thực hành cho HS.

+ Không ra bài tập và không kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS vào những nội dung này, tuy nhiên, GV và HS vẫn có thể tham khảo các nội dung đó để có thêm sự hiểu biết cho bản thân.

- Trên cơ sở khung phân phối chương trình của môn học, GV điều chỉnh phân phối chương trình chi tiết đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học dưới đây.

5.1. Lớp 6

 

TT

Bài

Trang

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

 

1

Tiết 6- Bài 2

17

- Ôn tập bài hát:

Vui bước trên đường xa

-Nhạc lí: Nhịp và phách- Nhịp

-Tập đọc nhạc: TĐN số 2

 

Những tiết dạy gồm 3 nội dung, nếu không có sự linh hoạt và sáng tạo, có thể GV không đủ thời gian để giảng dạy. Do đó, GV cần xác định nội dung trọng tâm của bài, nên dành thời gian nhiều hơn cho những phần nội dung mới và có thể điều chỉnh nội dung lên bài trước hoặc bài sau đó cho hợp lí (nếu bài trước hoặc bài sau có nội dung không nhiều so với thời gian của một tiết học).

Ở Tiết 6- Bài 2 có 3 nội dung. Xác định trọng tâm chính là Nhạc lí và Tập đọc nhạc. Cần dành nhiều thời gian cho 2 nội dung này. Nội dung Ôn tập bài hát có thể chuyển lên tiết trước (Tiết 5: Học bài hát Vui bước trên đường xa).

2

Tiết 14- Bài 4

 

 

35

 

- Ôn tập bài hát:

Đi cấy

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 5

- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một số nhạc cụ dân tộc phổ biến

 

 

Trong những tiết dạy gồm 3 nội dung, ngoài việc xác định nội dung trọng tâm của bài, nên dành thời gian nhiều hơn cho những nội dung mới và có thể dùng hình thức thay đổi trình tự các nội dung của tiết dạy. Nội dung mới trong bài này là Âm nhạc thường thức, nên dành nhiều thời gian cho nội dung này. Hai nội dung Ôn tập bài hát và Ôn tập Tập đọc nhạc đã có ở tiết trước, nên dành thời gian ít hơn.

Dưới đây là một số gợi ý thay đổi nội dung của tiết dạy:

*Phương án 1:

- Ôn tập bài hát: Đi cấy

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 5

- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một số nhạc cụ dân tộc phổ biến

*Phương án 2:

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 5

- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một số nhạc cụ dân tộc phổ biến

- Ôn tập bài hát: Đi cấy

*Phương án 3:

- Ôn tập bài hát: Đi cấy

- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một số nhạc cụ dân tộc phổ biến

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 5

*Phương án 4:

- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một số nhạc cụ dân tộc phổ biến

- Ôn tập bài hát: Đi cấy

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 5

Ngoài ra, vẫn còn những phương án khác… GV có thể sáng tạo nhiều cách dạy khác cho phù hợp và đạt hiệu quả tốt.

3

Tiết 27- Bài 7

 

 

53

- Ôn tập bài hát: Tia nắng, hạt mưa

- Tập đọc nhạc: TĐN số 8

- Nhạc lí: Những kí hiệu thường gặp trong bản nhạc

Trong tiết này, 2 nội dung Tập đọc nhạc và Nhạc lí là trọng tâm. Do đó cần dành nhiều thời gian cho 2 nội dung này. Ôn tập bài hát dành ít thời gian hơn. GV nên phân chia thời lượng để dạy từng nội dung theo gợi ý sau:

- Ôn tập bài hát: Tia nắng, hạt mưa : Thời gian 7-8 phút

-Tập đọc nhạc: TĐN số 8: Thời gian 20 phút

- Nhạc lí: Những kí hiệu thường gặp trong bản nhạc: Thời gian 15 phút

 

5.2. Lớp 7

 

Ở lớp 7, một số tiết có nội dung nhiều so với thời gian của một tiết học, có thể giáo viên không đủ thời gian để dạy. Ví dụ: Tiết 5- Trang 16, Tiết 6- Trang 18, Tiết 13- Trang 32, Tiết 28-trang 55…Giáo viên cần xác định nội dung trọng tâm của bài để phân chia thời gian dạy cho hợp lí (Tham khảo phần hướng dẫn thực hiện dạy các Tiết 6- Bài 2; Tiết 14-Bài 4, Tiết 27-Bài 7 ở Lớp 6).

 

TT

Bài

Trang

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 8-Tiết 29

61

Bài đọc thêm: Xuất xứ một bài ca

Đây là bài đọc thêm (theo quy định là không dạy) nhưng có nội dung tích hợp giáo dục học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nên GV bằng những hình thức linh hoạt để hướng dẫn, tổ chức cho HS trao đổi dựa trên nội dung bài đọc thêm nhưng không kiểm tra kết quả đọc thêm

 

5.3. Lớp 8

Ở lớp 8, một số tiết có nội dung nhiều so với thời gian của một tiết học, có thể giáo viên không đủ thời gian để dạy. Ví dụ: Tiết 5- Trang 14, Tiết 9- Trang 22, Tiết 20- Trang 41. Giáo viên cần xác định nội dung trọng tâm của bài để phân bố thời gian dạy hợp lí (Xem phần hướng dẫn thực hiện các Tiết 6- Bài 2; Tiết 14-Bài 4, Tiết 27-Bài 7 ở Lớp 6).

 

TT

Bài

Trang

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 4- Tiết18

35

Bài đọc thêm: Âm vang một bài ca quốc tế

Đây là bài đọc thêm (theo quy định là không dạy) nhưng có nội dung tích hợp giáo dục học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nên GV bằng những hình thức linh hoạt để hướng dẫn, tổ chức cho HS trao đổi dựa trên nội dung bài đọc thêm nhưng không kiểm tra kết quả đọc thêm

5.4. Lớp 9

Ở lớp 9, một số tiết có nội dung nhiều so với thời gian của một tiết học, có thể giáo viên không đủ thời gian để dạy. Ví dụ: Tiết 3 -Trang 12, Tiết 6- Trang 19, Tiết 9-Trang 29, Tiết 10- Trang 31. Giáo viên cần xác định nội dung trọng tâm của bài để phân bố thời gian dạy cho hợp lí (Tham khảo phần hướng dẫn thực hiện các Tiết 6- Bài 2; Tiết 14-Bài 4, Tiết 27-Bài 7 ở Lớp 6).

 

 

TT

Bài

Trang

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 2- Tiết 7

24

Bài đọc thêm: Nhạc sĩ Xuân Hồng và bài hát Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh

Đây là bài đọc thêm (theo quy định là không dạy) nhưng có nội dung tích hợp giáo dục học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nên GV bằng những hình thức linh hoạt để hướng dẫn, tổ chức cho HS trao đổi dựa trên nội dung bài đọc thêm nhưng không kiểm tra kết quả đọc thêm

 

6. Hướng dẫn sử dụng phần câu hỏi và bài tập

Các câu hỏi và bài tập trong SGK cần được sử dụng một cách linh hoạt. Không cần thiết phải yêu cầu HS thực hiện đầy đủ các câu hỏi và bài tập trong sách giáo khoa. GV có thể lược bớt, thay thế hoặc bổ sung các câu hỏi, bài tập âm nhạc cho phù hợp với năng lực, đối tượng HS và điều kiện dạy học cụ thể của từng vùng, miền…

7. Hướng dẫn dạy học Nhạc lí

a) Nội dung và mục tiêu dạy Nhạc lí

Nội dung Nhạc lí ở Trung học cơ sở giới thiệu về các kiến thức sau:

- Những thuộc tính của âm thanh, một số kí hiệu âm nhạc.

- Nhịp và phách; Nhịp , , , ; Nhịp lấy đà.

- Cung và nửa cung, dấu hoá.

- Gam trưởng, giọng trưởng.

- Gam thứ, giọng thứ, giọng La thứ, giọng La thứ hoà thanh.

- Giọng song song, giọng cùng tên.

- Thứ tự các dấu thăng, dấu giáng ở hoá biểu từ 1 đến 4 dấu hoá.

- Giới thiệu sơ lược về quãng, hợp âm, dịch giọng.

Phân môn Nhạc lí cung cấp cho HS một số nội dung lí thuyết âm nhạc cơ bản và cần thiết, nhằm hỗ trợ việc học hát, tập đọc nhạc và nâng cao hiểu biết về âm nhạc. Mục tiêu của các bài học trong phân môn Nhạc lí là giúp HS biết khái niệm, đặc điểm, nhận biết kiến thức trên bản nhạc, được nghe âm thanh minh hoạ và có thể áp dụng kiến thức vào bài tập cụ thể. Thời lượng dạy nội dung nhạc lí trong một tiết khoảng 15-20 phút.

Kiến thức nhạc lí được phân bố đều ở 4 năm học, HS không được học thường xuyên, lại ít có điều kiện vận dụng, liên kết kiến thức thành hệ thống, nên đây là nội dung tương đối khó với HS. Với thời lượng không nhiều, các nội dung nhạc lí cần được giới thiệu ở mức độ sơ giản, qua thực hành để hiểu biết lí thuyết, chủ yếu để HS công nhận, không cần lí giải. GV không nên khai thác sâu, mở rộng kiến thức nhạc lí như ở trường chuyên nghiệp, chỉ cần giúp các em có khái niệm ban đầu và biết sử dụng kiến thức trong các bài tập cụ thể.

b) Quy trình dạy Nhạc lí

Những phân môn mang tính chất lí thuyết như Nhạc lí và Âm nhạc thường thức, quy trình dạy học chỉ mang tính tham khảo, không nhất thiết phải thực hiện theo đúng trình tự. Các bước dạy nhạc lí cần thực hiện là:

- Giới thiệu kiến thức nhạc lí (tên, khái niệm, vai trò, đặc điểm, tính chất).

- Minh họa kiến thức trên bản nhạc.

- Minh họa kiến thức bằng âm thanh.

- Củng cố.

c) Kĩ thuật dạy Nhạc lí

* Giới thiệu kiến thức

Giới thiệu kiến thức nhằm để HS ghi nhớ tên, đặc điểm, tính chất, tác dụng của nội dung kiến thức nhạc lí. GV giới thiệu hoặc liên hệ những điều HS đã biết để giới thiệu kiến thức mới. Ví dụ:

- Dạy về nhịp hoặc , GV có thể yêu cầu HS nhắc lại hiểu biết của các em về nhịp hoặc , vừa củng cố lại kiến thức đã học, vừa dẫn dắt sang kiến thức mới.

- Khi giới thiệu về nhịp lấy đà, GV có thể đưa ra hai bài hát đã học (một bài hát có nhịp lấy đà, và một bài hát không có nhịp lấy đà) để HS so sánh và đưa ra khái niệm. Tuy nhiên, cũng có nội dung nhạc lí, GV không nên đưa ra khái niệm mà chỉ giới thiệu về cách viết và tác dụng của nó, ví dụ như: dấu nối, dấu luyến, dấu nhắc lại, dấu hồi, khung thay đổi, dấu thăng, dấu giáng…

*Minh họa kiến thức trên bản nhạc

GV yêu cầu HS tìm các bài hát hoặc bản nhạc có sử dụng kiến thức vừa học, để các em thấy kiến thức đó gần gũi với thực tế. Ví dụ:

- Dạy về nhịp , GV yêu cầu HS tìm những bài hát, bản nhạc trong SGK có sử dụng số chỉ nhịp này.

- Dạy về thứ tự các dấu thăng, dấu giáng ở hoá biểu, GV yêu cầu HS tìm các bài hát, bài Tập đọc nhạc trong SGK có sử dụng hoá biểu, sau đó hướng dẫn các em xác định giọng của các bản nhạc đó.

* Minh họa kiến thức bằng âm thanh

Đây là một hoạt động quan trọng trong việc dạy Nhạc lí, giúp HS không chỉ biết lí thuyết mà còn được nghe âm thanh để hiểu rõ hơn về các khái niệm, vai trò, tác dụng của kiến thức nhạc lí. Điều rất quan trọng là cần cho HS nghe ví dụ nào để các em hiểu được bản chất của kiến thức. GV có thể đàn, hát hoặc dùng băng, đĩa hình để cho HS nghe, nhận xét sự khác nhau giữa bản nhạc có sử dụng và không sử dụng kiến thức nhạc lí đó.

Dưới đây là một số cách minh hoạ kiến thức nhạc lí bằng âm thanh.

- Dạy về nhịp, có thể thực hiện các bước sau:

+ Cho HS nghe một tiết điệu nhịp như Foxtrot hoặc Country trên đàn phím điện tử, HS nghe và cảm nhận về phách mạnh và phách nhẹ của loại nhịp này. Tốt hơn nếu các em vừa nghe vừa tập vỗ tay thể hiện phách mạnh, phách nhẹ của loại nhịp này.

+ Trên nền tiết điệu đó, GV đàn giai điệu có dùng phần đệm một bài hát viết ở nhịp mà HS đã học để các em thấy nhịp này được ứng dụng vào thực tế như thế nào (ví dụ bài Tiếng chuông và ngọn cờ).

- Dạy về cung và nửa cung, có thể thực hiện các bước sau:

+ HS nghe gam Đô trưởng, trong đó có 2 quãng nửa cung và 5 quãng một cung.

+ HS hát 1-2 câu có sử dụng quãng nửa cung, ví dụ bài Bạn ơi lắng nghe (dân ca Ba-na, Tây Nguyên):

- Dạy về giọng cùng tên, GV có thể giới thiệu và minh họa bằng bài hát Một mùa xuân nho nhỏ (Trần Hoàn) cho HS nghe và cảm nhận về đặc điểm, ứng dụng của giọng cùng tên. Bài hát có 2 đoạn, đoạn 1 viết ở giọng La thứ, đoạn 2 chuyển sang giọng cùng tên là giọng La trưởng. Cũng có thể dùng những bài hát khác để minh họa về việc chuyển sang giọng cùng tên là bài Trở về Su-ri-en-tô (nhạc Italia), Bóng cây kơ-nia (nhạc Phan Huỳnh Điểu) hoặc Tuổi đời mênh mông (Trịnh Công Sơn)…

- Dạy về hợp âm, có thể thực hiện các bước sau:

+ HS nghe hợp âm Đô trưởng với 3 âm lần lượt vang lên.

+ HS nghe hợp âm Đô trưởng với 3 âm vang lên đồng thời.

+ Thực hiện tương tự với một vài hợp âm trưởng, hợp âm thứ, hợp âm bảy.

- Dạy về dịch giọng, có thể làm theo cách sau:

+ GV giới thiệu bài TĐN Con kênh xanh xanh, (Nhạc và lời: Ngô Huỳnh) viết ở giọng Đô trưởng.

+ GV đàn cho học sinh hát lời bài Con kênh xanh xanh ở giọng Đô trưởng.

+ GV giới thiệu bài Con kênh xanh xanh viết ở giọng Rê trưởng, HS quan sát để nhận thấy bản nhạc đã được dịch giọng.

 

+ GV đàn cho HS hát lời bài Con kênh xanh xanh ở giọng Rê trưởng.

+ GV giới thiệu bài Con kênh xanh xanh viết ở giọng Mi trưởng, HS quan sát để nhận thấy bản nhạc tiếp tục được dịch giọng lần nữa.

+ GV đàn cho HS hát lời bài Con kênh xanh xanh ở giọng Mi trưởng.

+ Có thể thực hiện tiếp tục với các giọng Pha trưởng, Son trưởng, La trưởng.

Với cách dạy trên, HS vừa được quan sát, vừa được hát lời bài Con kênh xanh xanh với giọng cao dần lên (Đô trưởng, Rê trưởng, Mi trưởng), sẽ giúp các em hiểu rõ bản chất của dịch giọng và sẽ rất hào hứng khi tham gia bài học này.

Củng cố

HS thực hiện 1-2 bài tập nhạc lí đơn giản hoặc yêu cầu các em nhắc lại kiến thức vừa học.

Tuỳ thời gian dạy học và năng lực của HS, GV có thể đưa ra một số bài tập nhằm củng cố kiến thức. Ví dụ về một số dạng bài:

- Viết một hình tiết tấu gồm 4 nhịp, trong đó sử dụng một nốt trắng, bốn nốt đen và bốn nốt móc đơn. Ví dụ kết quả HS làm được là:

- Viết lên khuông nhạc có 4 nhịp, sử dụng với cao độ bất kì, trường độ có một nốt trắng, bốn nốt đen và bốn nốt móc đơn. Giả sử GV gợi ý HS vẫn dùng tiết tấu trên, kết quả các em làm được có thể là:

- Có bạn viết đoạn nhạc ở nhịp , hãy cho biết những ô nhịp nào bạn đã viết sai về trường độ?

- Ghi khoảng cách cung và nửa cung giữa các nốt cho đúng.

- Xác định những quãng sau là quãng mấy?

 

d) Những điều cần tránh khi dạy Nhạc lí

- GV dạy sai về kiến thức, phân tích, giải thích không đúng về bản chất của kiến thức.

- GV chỉ thuyết trình, diễn giảng mà không cho HS được nghe âm thanh, được quan sát hay làm bài tập.

- GV phân tích sâu, mở rộng về kiến thức nhạc lí, làm nội dung trở nên rườm rà.

- GV yêu cầu HS làm bài tập không phù hợp với mục tiêu.

8. Hướng dẫn dạy Tập đọc nhạc

a) Mục tiêu dạy Tập đọc nhạc

- HS hiểu bản chất của tập đọc nhạc là quá trình khám phá ra giai điệu bản nhạc.

- HS nắm vững tên nốt nhạc, có kĩ năng giải mã về cao độ và trường độ của nốt nhạc để đọc đúng giai điệu, biết đọc bài Tập đọc nhạc kết hợp gõ phách hoặc đánh nhịp.

- Giúp HS phát triển tai nghe, cảm thụ về âm thanh, hỗ trợ việc học hát và phát triển năng khiếu âm nhạc của các em.

b) Quy trình dạy Tập đọc nhạc

Hiện nay, đa số GV thường dạy tập đọc nhạc với quy trình gồm 8 bước sau.

- Giới thiệu bài Tập đọc nhạc

- Tìm hiểu bài Tập đọc nhạc

- Luyện tập cao độ

- Luyện tập tiết tấu

- Tập đọc từng câu

- Tập đọc cả bài

- Ghép lời ca (nếu có)

- Củng cố, kiểm tra Có hai điểm cần lưu ý về quy trình dạy tập đọc nhạc.

+ Lưu ý thứ nhất : 8 bước trong quy trình là những hoạt động cần thiết để dạy tập đọc nhạc, nhưng đó không phải là các yếu tố cố định, GV có thể thay đổi trình tự 2 bước là luyện tập cao độ và luyện tập tiết tấu mà không ảnh hưởng gì đến kết quả học tập.

+ Lưu ý thứ hai: GV có thể thực hiện tuần tự từng bước trong quy trình nhưng cũng có thể kết hợp 2-3 bước lại với nhau. Ví dụ có thể đưa bước tập nói tên nốt nhạc, luyện tập cao độ, luyện tập tiết tấu vào trong bước tập đọc từng câu. Như vậy, GV sẽ hướng dẫn HS tập nói tên nốt nhạc, luyện tập cao độ, luyện tập tiết tấu rồi tập đọc câu 1. Sau đó dạy câu 2 tương tự.

c) Những điều cần tránh khi dạy Tập đọc nhạc

- Tránh dạy sai kiến thức.

- Không dạy tập đọc nhạc bằng cách truyền khẩu, không đọc mẫu nhiều và biến tập đọc nhạc thành hát tên nốt nhạc.

- Không nên đàn giai điệu quá nhiều hoặc giáo viên đọc mẫu bài Tập đọc nhạc trước khi HS tập đọc, làm giảm tính tích cực của HS, các em không có động lực để giải mã và khám phá giai điệu.

- Xác định không đúng trọng tâm, ví dụ luyện tập cao độ hoặc tiết tấu quá lâu. Chỉ thực hiện 4 bước (giới thiệu bài Tập đọc nhạc, tìm hiểu bài, luyện tập cao độ, luyện tập tiết tấu) trong khoảng 10 phút, nếu kéo dài hơn có thể không đủ thời gian để đọc từng câu đồng thời làm giảm hứng thú học của HS.

-Với những bài Tập đọc nhạc có lời ca, không nên dạy học sinh tập hát trước để các em nắm được giai điệu, rồi mới hướng dẫn đọc nhạc. Cách dạy này mắc phải 2 sai lầm, thứ nhất làm HS chú ý đến lời ca hơn là nốt nhạc, thứ hai làm các em không còn động lực khám phá giai điệu của bản nhạc.

- Không nên căn cứ vào lời ca để chia câu nhạc, không căn cứ vào lời để gõ đệm.

- Không để HS ghi tên nốt vào bài Tập đọc nhạc (GV yêu cầu HS cần phải thuộc nốt nhạc).

- Không nên yêu cầu HS học thuộc bài Tập đọc nhạc.

- Không xác định đúng mục tiêu dạy tập đọc nhạc, coi dạy tập đọc nhạc chỉ để giúp HS hát đúng lời ca.

_____________________

Tin tức / Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học môn Âm nhạc cấp THCS
ventolin next day delivery non generic lipothin what is the medicine mobic used for purchasing levothroid online uk ethionamide price artane refills buy wellbutrin online canada the online drugstore bupron sr levitra free trial now black viagra pill diltiazem uses medication proscar drug in canada pharmacy oxytrol daily use reviews discount diovan singulair sales 2010 generic zyrtec tablets 10 mg zentel suspension order cialis 10mg ditropan for purchase canada pharmacy online no prescription needed buying dulcolax from canada no prescription lowest price renagel side effects of arimidex tablets buy sinemet in usa prednisone veterinary use what is indocin mg used to treat counterfeit plavix uk erythromycin mail order india female cialis new zealand silagra 100mg cheap long term side effects of relafen compazine mail order india purchase seroquel lowest price valtrex over the counter singapore rhinocort tablets online order buy doxycycline online buy zyrtec d generic ranitidine cost in india buy abortion pill online no prescription generic kamagra oral jelly cost kamagra bestellen paypal bezahlen medrol dose pack rx 12v 100ah lithium ion nexium price australia buy topamax in canada hydrochlorothiazide dosage 12.5 mg cost of strattera in canada accutane pharmacy isotretinoin over counter altace viagra farmacia online rogaine 5 phone orders worldwide pharmacy fucidin cialis jelly in usa where to buy avalide ointment can you order antibiotics online fincar no prescription reviews cleocin gel generic cheap costs lipitor 4 dollar card participating pharmacies where to get lotensin capoten drugs for sale eldepryl delivery can you order brand advair diskus propionate asthma purchase doxazosin mesylate naprosyn reviews for men order zantac rx best price speman buy luvox online usa where to buy saw palmetto in canada ciprofloxacino cinfa 500 mg para que sirve adalat blood pressure medication side effects buy proventil online amazon what does hoodia do to your body canadian ceftin prescription order benfotiamine canada original manufacturer of cialis albuterol weight loss inhaler haldol drug digoxin over the counter micardis 20mg tab danazol without a prescription diovan without a prescription from mexico buy lasuna tablets indian pharmacy extendaquin exelon patch new dose drugs similar to ventolin herbal suppliers canada buy flonase from india generic levlen uk paypal buy metoclopramide online overnight differin western australia kytril generic wikipedia drugs roxithromycin cheap us pharmacy caverta order online cephalexin 500mg for dogs no prescription fucidin 20mg cream buying reglan in manchester medicine called indocin exelon company history buy mentat in ireland ditropan side effects weight gain can youtube buy cialis jelly in ireland paypal aciclovir tablets from buy american express platinum card concierge canada prednisone dose pack side effects how much will generic propecia cost asacol mr side effects metoclopramide how often to take buy viagra with check lopid from canada acivir pills low dose birth control cafergot lowest price online buy ventolin online with mastercard diarex tablets price brand viagra over counter side effects of underactive thyroid medication alli weight loss aid reviews where to buy tamoxifen in australia pharmacy what is fosamax tablets tegretol tablets online what does dulcolax tablets do apcalis sx billig kaufen malegra fxt 20 mg generic name for yasmin 28 swamp people sale alligator zoloft for daily use canada low dose pamelor where to buy alli pills in canada can u get valtrex over the counter us online pharmacy no prescription bactrim celebrex tablets side effects can order voveran sr canada gyne-lotrimin canada overnight delivery quiero comprar unisom what is the difference in motrin and ibuprofen how to use bactroban generic cialis uk can you buy viagra over the counter in usa customer satisfaction azithromycin side effects thrush is generic lexapro effective original vpxl online legitimate online pharmacies usa decadron injection weight gain astrazeneca india crestor florida rogaine 2 silagra 50 how long does it take for voltaren suppositories to dissolve buy tadacip capsules rogaine 2 phone orders encyclopedia and dictionary of medicine nursing and allied health miller-keane midamor uk brand name buy buspar paypal accepted can order imuran canada fast acai deleviery side effects of zyprexa 10 mg elocon rx mircette birth control price lipitor medicine used is robaxin sold over the counter tetracycline dose for perioral dermatitis what types of risperdal are there naproxen alcohol best price for zebeta generic propecia 5mg cost cheapest brand cialis in the uk rhinathiol cold orrspray over the counter medicine vasotec generic zoloft uk buy pulmicort online amazon furosemide weight loss dosage celebrex medication for arthritis best drugstore makeup products 2012 can you buy aricept over the counter pravachol noprescrition needed usa online pharmacy zithromax iv pediatric dose what is the generic for toprol xl pharmacy near melbourne uni bentyl online store levitra plus medicine canadian pharmacy viagra for sex offenders in health care bill buy gasex discount can you buy diamox in ireland cardura cost without insurance trileptal limited india canadian and pharmacy what is the generic name for desyrel caverta uk online generic neurontin usa pharmacy buy cialis quick buy styplon hong kong prescription get lasuna toronto law and order live stream 100 mg cialis soft where to buy medrol online without rx cheap risperdal 100 mg rhinocort without prescription diclofenac gel free shipping where can i get pulmicort pills buy innopran xl perth australia promethazine legal in england i can;t make you love me lyrics allison glucophage no prescription is percocet available in india doxycycline monohydrate 100mg side effects finasteride reviews uk can i pay by check at apple store tamsulosin in women uk vytorin lawsuit what is zanaflex 2mg generic effexor xr 75mg non prescription depakote pharmacy hytrin dosage range buy brand cialis online usa black cialis 800 mg best prices can order rosuvastatin online order contact lenses no prescription needed viagra online bestellen legal detrol medication is ranitidine available over the counter in uk terramycin ointment price acheter poudre brahmi side effects of glycomet 1gm order medrol from canada without prescription ceftin pas cher acyclovir over the counter australia aarp medicarerx saver plus prior authorization form buying meclizine online what does actos do us pharmacy nuevo progreso mexico where can i buy the abortion pill online buy femcare no prescription zofran experiences 10 day weather bristol lowest price compazine where do i prevacid in mexico where to buy alli from cheap price worldwide pharmacy skelaxin buy sarafem canada birth control pills ciprofloxacin buy nitrofurantoin perth australia can you buy lotrisone cream betamethasone dipropionate do you get viagra prescription buy imitrex 10 liv 52 online order best place to buy nizagara in india cialis professional buy on line femara generic zovirax to buy in the usa without a prescription prednisolone weight gain diet xenical brand without prescription is viagra available over the counter in uk tinidazole dosage amebiasis generic viagra online pharmacy reviews prozac usa verschreibungspflichtig purchase viagra usa canada drugs maxalt with prescription are side effects of proscar reversible can i refill walmart prescriptions online flomax mg mexico como comprar cialis en argentina aspirin 500mg 20 st grifulvin v shelf life online forum cheap beconase aq fucidin h cream for dogs top 10 online zocor sites hytrin side effects in women snopes costco drug prices coversyl plus dosage canada minocycline 100mg for dogs pavitra rishta desi tashan 31 jan 2013 kamagra sale ireland buy biaxin paypal accepted are prescription drugs legal in canada cheap calan bosch hotel holidays where can i get aciphex from where purchase zyprexa bristol-myers squibb lecture theatre capacity glucotrol xl weight gain buy midamor online with mastercard online probalan india what are the side effects of accutane yahoo azulfidine legal in england ciprofloxacin alcohol interaction elimite in italia where to buy crestor drugs online where to buy nolvadex with visa can i get a tattoo while on aspirin amaryl australia pharmacy buy alesse 21 online prescription comprar finasteride generico 1 mg do you need rx aricept kamagra on line no script nitroglycerin medication order generic depakote dr cheapest evista flovent generic release date cost of detrol la 2mg atarax to buy from europe vigra norway wikipedia why is dramamine banned in the uk cipro pharmacy erythromycin 1000 mg acne avodart tablet sale can you get high off fluoxetine hydrochloride zanaflex high dose wellbutrin no prescription zyvox without used should where to hytrin aricept medication wiki where can i get depakote metoprolol iv push rate cytotec pill for abortion order rhinocort aqua online bestellen what is purim all about can you buy levothroid online celexa without prescriptions how to get motrin in australia buy shatavari uk lipothin for sale philippines use casodex coupon online what is gabapentin 100mg olanzapine online overnight where to buy frozen acai puree order sumycin online in usa cheap rogaine 5 pills can you still buy primatene mist birth control no prescription online buy aspirin 5 mifepristone buy london augmentin dose children sinusitis aldactone to buy in australia where can i buy renagel in canada fastest lexapro uk delivery no prescription medications buy feldene without rx zofran prices walmart order aciclovir 300mg tablets online forzest purchase protonix non perscription countries can you buy pharmacy proventil online diflucan side effects reviews alli medicine venlor online pharmacy uk cheap tablets generic accutane lasix horse racing can we trust cialis soft online donde comprar procardia buy lasix 500mg buy minomycin in singapore how much does nizoral cost what is the maximum dose of metformin for pcos hydrochlorothiazide drug in fr pharmacy paroxetine over the counter australia purchase z pak buy elavil from india ditropan buy online australia walmart pharmacy nexium long time side effects atarax buy furosemide fexofenadine 180 mg otc get vasodilan toronto how to use ciprodex ear drops canadian pharmacy rosuvastatin generic from serevent tramadol online no prescription cod benadryl allergy plus cold reviews phenergan pills without prescription requip dose pack instructions buy advair diskus online canada no prescription fastest colospa uk delivery finasteride propecia results order plavix from metoclopramide prescription coupon zyprexa zydis olanzapine 10 mg cost of altace buy imuran usa medicine for abortion of 1 week pregnancy genuine alligator jacket atacand medication blood pressure order bactroban lowest price zovirax cream pregnancy voltaren costa rica genuine allegra best price acheter trandate pas cher buy lipothin greece abilify medication medicine propecia generico foro medication levaquin 500 mg mail-order augmentin famvir tablets from buy pharmacy degree from india side effects of mobic 7.5 mg lamictal price comparison aciclovir dosis nin~os herpes zoster cuanto cuesta el viagra en la farmacia en mexico what is zyrtec for children for purchase revatio 20 mg top 10 online dostinex sites does walgreens sell cytotec over the counter compare prices bupron sr brand cialis to buy in australia clomiphene citrate side effects inderal suppositories buy buy topamax hong kong rogaine 5 perth australia ceftin order online doxycycline dosage for cystitis generic sildenafil citrate information buspar medication wikipedia septilin shelf life metronidazole 500mg tablets used for generic lukol safe banned drugs from india raquel allegra buy online feldene gel medicine is there a generic or cheaper version of advair troy pharmacy online pharmacy cheap lanoxin india where to buy zithromax oral suspension can i buy viagra from canada amantadine pharmacies in prescription top 10 online cardura sites prandin without prescription miami cialis billig kaufen what are water pills for diltiazem usa cvs prices safe kamagra oral jelly buy how to purchase celebrex online evista online with out prescription does acai berry affect birth control pills atorlip-20 pas cher zaditor no prescription canada hcg testosterone therapy dosage cardura overnight delivery luvox tablets 40mg buy cheap birth control alesse online buy erythromycin pills in the australia maxalt medication migraine tablet wisconsin pharmacy meds ru cialis tablets purchase on line ambien dosage for children cymbalta no prescription fedex ups costco prilosec cost comprar brafix en argentina my canadian tire elocom prospect voltaren xr 100 mg dosage of viagra for men penegra express reviews cipro without a script cost of real viagra robaxin 500 mg vs flexeril acheter motilium pas cher tantra oral jelly florinef 50mg tablets buy female cialis 80 mg online depo medrol 40 mg costo clomid discount voucher viagra without prescrip pfizer discovers seven fake viagra websites buy aspirin no prescription methocarbamol nhs vpxl online from india cyklokapron results forum kroger pharmacy pages order refills valtrex cost costco billig pamelor online kaufen lamictal medication for depression elocon uses how to import sominex buy ephedraxin without a subscription what is shuddha guggulu pills used for canadian alliance of british pensioners pension parity compazine next day shipping eulexin flutamide side effects ordering saw palmetto prescription drug assistance cymbalta getting diltiazem in australia erexin-v prescription coupon hydrocortisone injection for back pain mentat ds syrup online in usa overseas pharmacy no prescription cafergot clomid cycle days 3-7 vs 5-9 fastest apcalis sx uk delivery kamagra 24h is memantine better than aricept manfaat salep bactroban legal buy glycomet online canada voltaren emulgel in canada seroflo over counter coversyl cough iron kamagra chewable to buy from europe anacin pills benzac billig kaufen where can you buy bite rx trazodone no prescription compare prices order doxazosin 2 mg mexican pharmacy no prescription cialis soft clomid only pct cycle wellbutrin anxiety trazodone weight gain frumil medicine side effects of low dose aspirin regimen where to buy alli from online generic what antibiotics for uti zolpidem online uk entocort pill shortage secure family planning pills what is baclofen side effects is there a generic cialis or viagra elavil dose for neuropathic pain use different asthma inhalers buy tretinoin on line without prescription cost of himalaya ayurslim in india how to use adalat how much is rumalaya forte tablets where to buy ditropan without a prescription buy dilantin with paypal aceon solar technology red alert erection in 7 seconds can you get pregnant while on bactrim evista canada prescription bactrim 80 mg tablet donde comprar prednisone lexapro brand order erythromycin comprar c i cipro motorhome sale erectile dysfunction age 22 prograf dose adjustment buy serophene no prescription fast delivery where purchase neurontin simvastatin generic for lipitor dulcolax stool softener price female cialis over counter generic voveran sr generic equivalent for norvasc where can i buy clomid in uk nhs orlistat guidelines indian pharmacy suprax zoloft in canada lidocaine injection side effects amitriptyline hydrochloride tablets 10 mg ??? hydrochlorothiazide pharmacy order generic bactroban usa levaquin tablets for uti acheter propecia prometrium order in the us thyroxine alli diet pills official website side effects of doxazosin 2 mg exelon nuclear security minocycline generic for drug delivery no prescription where to buy seroquel with visa cigna insurance mail order prescriptions cheap pills generic aciphex cod has zyrtec sale low price shatavari uk hindgra tablets albendazole 400 mg single dose flagyl compak buy midamor 200 cost of alligator per pound buy viagra online china singulair pharmacy prices list erexin-v side effects long term use buying nolvadex online uk eritromicina in timpul sarcinii how to buy imitrex in london micardis reviews and dosage half price atorlip-10 long term effects of clomid on men buy dipyridamole discount how to take elocon mg can i buy zithromax over the counter canadian pharmacies cipa is viagra 25 mg enough etodolac online australia accutane australia pharmacy zaditor usa cheapest way to buy nexium mexican pharmacy buy zofran is promethazine codeine syrup over the counter in canada erythromycin 250mg gastro-resistant tablets buy keflex with visa low augmentin colchicine online order trental suppositories buy como comprar toradol what is mobic medicine used for non prescription aricept pharmacy best generic skelaxin sites atorvastatin dose response citalopram pills buy online is generic haldol available in usa what is lexapro 10mg tablets for ambien 10mg price ciplox cost comparison colchicine 0.6 mg oral tablet what is asacol used for grifulvin v cost comparison buy genuine calan uk order non generic paxil luvox cheap india pharmacy cheap generic lisinopril best propecia prices buy prednisolone singapore promethazine 25mg tablets high actoplus met tablets from buy how to purchase compazine online valacyclovir hcl reviews generic mestinon us brand hytrin for sale allegra costa ship aciphex dosage and use lipitor uk boots how to by tadalis sx online alliance merchandising co. ltd. new delhi why has apcalis sx been discontinued cheap carbozyne buy online quiero comprar tofranil is there a generic prilosec online pharmacy no prescription needed xenical can you buy ventolin over the counter in france fast worldwide shipping alphagan free shipping how long does promethazine with codeine take to work health canada drug product database global pharmacy canada legal can you buy betnovate cream over counter combivent in the uk where can i get propecia from free clomid pills combivent generic us pharmacy cialis online finasteride australia side effects online pharmacy no prescription needed lithium order zestril cheap where lithium can be found cheap generic diltiazem over the counter atorlip-5 what is zantac pills used for safe place order femara cytotec dose for medical abortion buy endep online us no prescription cheapest drug clomid yasmin online games what is prazosin used for premarin estrogen pills side effects botanical slimming tablets ireland viagra online without prescription australia olanzapine medication side effects keflex best generic chloramphenicol sites rutina volumen culturismo y suplementos alli diet pills buy atrovent non perscription countries eurax cream wiki buy generic nizagara online zentel tabletas 200 mg dosis seroquel 25mg tablets side effects order viagra by phone pharmacy buy metoclopramide online with mastercard lipothin uk next day delivery generic plavix sale buy kamagra soft online india most reliable place to buy dutas online generic name for protonix what is the best viagra substitute diltiazem cheap nexium price per pill haldol tropfen wiki does triamcinolone acetonide cream treat acne honeyed korean red ginseng slices + price bulk herbal suppliers uk buy accutane mastercard cordarone lowest price wellbutrin best price is pyridium available in the uk pravachol full prescribing information anxiety medication for dogs australia lasix online coupon code finasteride bestellen belgie abilify cost at walmart prednisone deltasone dosage prince of peace red panax ginseng reviews what is the dosage for haldol non persciption renagel what is the cost of clomid treatment betnovate tablets for purchase how to get plavix for free generic pills for prilosec dutas cost in canada comprar propecia estados unidos is chloramphenicol a prescription drug allopurinol during acute gout attack where to buy shuddha guggulu with mastercard yagara tablets for sale compazine 10 mg dosage non prescription omnicef search consultancy manchester buy zenegra online cheap brand levitra sale cialis meclizine tablets 25mg seroflo medication online drug market order coreg sinemet mg buy voltaren no prescription needed canadian online pharmacy clonidine online australia olanzapine generic versus zyprexa www.ebay brand viagra online in uk pharmacies in prescription amantadine mg micronase legal in england morning after pill boots free scotland all natural fertility drugs safe erection packs 2 no precription where to buy buproprion online without a prescription pyridium wiki actos comunicativos orales ejemplos diflucan shipping overseas border pharmacy nuevo progreso mexico can i get allegra buy vasotec perth australia does accutane work forever order biaxin 500mg online protonix woldwide shipping ultra low dose desyrel what is innopran xl for bystolic online cheap ic etodolac 400 mg side effects where can i buy famvir in canada what is better for pct clomid or nolvadex buy cheap avodart without where can i purchase confido tamoxifen mechanism of action in breast cancer all types colospa pills can you overdose on motrin 800 cardura no prescription reviews drugs online shopping tesco pharmacy summer placements 2013 1 pound fish youtube where can i buy lopid we are young lyrics and chords buy viagra online canada fast aleve without rx sinemet cr 25 100 side effects flomax and avodart combination where to buy famvir ointment what does januvia pills do us pharmacy online zenegra what doses does buspar come in where to buy cardizem drugs online cheap kamagra gold 100 mg glyburide-metformin lawsuit robaxin prescription dosage ultra low dose kamagra advair diskus delivery generic pills for rumalaya liniment pharmacies prednisone online canadian buy canada prescription accutane online discount pharmacy online us allegra over the counter 08 buy cordarone usa acyclovir pregnancy third trimester viagra for sex offenders in new health care bill can you get high off of citalopram hydrobromide albendazole refills anxiety attacks treatment order proventil medication by mail prozac vs celexa social anxiety can you buy metronidazole gel over the counter buy dicoflenac generic prandin paypal suppliers of aspirin in us allegra allergy 30 tablets 180 mg 24 hour buy domperidone online no prescription uk shallaki drugstore.com buying cialis in usa buy zaditor mg online endep mist canada glycomet tablets on line to buy buy celebrex tablets uk buy benzac ac 10 kamagra shopping diflucan canada no prescription on the everybody is levitra covered dipyridamole results forum atenolol beta 1 blocker where to buy wellbutrin sr online canada levitra online canadian no prescription cipro online pharmacy uk valacyclovir generic vs valtrex what is etodolac 300 mg viagra professional max dose non prescription brand viagra pharmacy american purim buy alli online ireland discount mail order sarafem online taxidermy for sale alligators azithromycin 250 mg tablet dosage where to buy clomid in the uk trimix course mexico voltaren buy australia order of reactivity for copper lithium and tungsten side effects of furosemide drug can u make lean with promethazine pills buying prescription drugs in mexico indian pharmacy yagara coreg shelf life buy nootropil south africa cheap meds buy actos lipitor samples pfizer buy accutane no prescription guarantee bentyl now etodolac 300 mg cap what is it used for lerk thai singapore catering order isoptin mentax legal in england order feldene online how can i get prescribed seroquel how can i get cymbalta cheaper erythromycin prescription acne medication menosan drug schedule zithromax no prescription overnight what is azithromycin tablets usp actoplus met cost comparison viagra jelly kamagra revatio paypal how long does it take for tetracycline to clear acne cheap acticin uk view topic low cost viagra soft purchase in canada no prescription skelaxin medication information onlain igri vasotec price india original intended use viagra best uroxatral prices is yasmin 100 allegra over the counter 200 drugstore coupon code 5 off to buy malegra dxt in uk can i take 2 claritin pills fosamax plus spc buy venlor paypal sildenafilo cinfa 100 what is pulmicort respules used for buy lotrel 10 20 viagra plus online canadian where can i get ophthacare best site get yasmin wellbutrin cause weight gain or loss buy generic zenegra online sale cleocin gel where to buy astma inhalers price of metformin in canada generic actos available usa best site to get viagra how to use serevent antabuse long term usage trandate western australia speman maximum dosage zerit prices at costco naprosyn in the uk now vente de cardura au quebec cost of depakote at walmart over the counter drugs similar to hyzaar adalat generic wikipedia drugs plavix generic price cheapest online generic viagra tricor uk brand name what do benicar tablets look like como comprar augmentin what is cipro called in india isoptin tablets generic youth store tricyclen birth control price the evolution of a viagra salesman summary cephalexin breastfeeding category generic premarin safe wellbutrin uk where to buy combivent mg can buy avodart online german remedies mumbai no rx micronase online chlamydia treatment lloyds pharmacy best zaditor prices brand levlen for sale can order ampicillin online cheap eulexin lawsuit against evista micardis in the uk where to get lithium ore in maple best herbal medicine for depression comprar requip pela internet lasix canada companies only viagra ireland eu meloxicam 15 mg price aricept now buy medrol 5 keflex medicine children weight loss pills alli review lexapro without prescription sale arjuna capsules can you buy lopressor prescription cod indian pharmacy ginseng quibron-t order online best price for real wellbutrin sr generic form of doxycycline hyclate how much does colchicine cost at walmart best place to buy prednisolone without a prescription best ed pills at gnc liquid prometrium review metformin mail order india free coupon for cialis trileptal overnight delivery purchase doxycycline mg cane you order decadron canadian proventil overnight shipping cheap the online drugstore clomid order valtrex from india without prescription proscar drugs online purchases lynoral over counter uk pilex ships from india when will benicar hct become generic topamax lawsuit canada nizoral online buy furniture buy alli online europe boots pharmacy ireland buy rumalaya liniment in singapore long time side effects flonase generic femcare for sale on line azithromycin z pack canada is it legal to buy medications online 100 mg zenegra levothroid and diet pills suppliers of finast in us acheter lithium pas cher order effexor xr online no presctiption what is bupropion xl 150 mg clindamycin hydrochloride nhs generic for glucophage mircette available in australia alavert lawsuit malegra fxt generic generic lexapro canada zenegra side effects uk prescription aciphex online naproxen 250mg compare car insurance aristocort without a prescription buy doxazosin australia promethazine cost in canada altace without script click here delivery where can i order ciplox zoloft bonus pills is there a generic for avapro orlistat in croatia illegal buy prescription drugs online no prescription seroquel purchase in canada no prescription buy buspar new zealand online what is benzac tablets adalat cc generic name canadian hyzaar vasodilan online forum top 10 university in canada for pharmacy azulfidine italiano buy cheap levitra super active using pay pal metformin 500mg tab sandoz betnovate side effects long term use fluoxetine birth control online mexico alli orlistat 60 mg weight control capsules - 170 count taking estrofem sublingual prednisolone from europe florida vpxl cardizem online pharmacy abana tablets dosage what is acai berry extract used for forzest sale ephedrine based slimming tablets otc motilium uk wellbutrin sr 10 mg how much does atorvastatin cost at walmart tadalis tab reviews of nexium order zofran ondansetron padre chelo predicas coumadin medication class where to buy astelin drugs prilosec otc coupon estrace from usa pharmacy abortion pills online india pastillas para la ereccion sin receta what is cipro medicine used for where to buy cytotec in malaysia avandamet limited india best price for seroquel cheap pills berry acai order acquisto adalat sicuro online low alli weight loss himcolin express canada content by conran wave sideboard xalatan eye drops price silagra cipla india sertralina 50 mg para tratamiento eyaculacion precoz how to order dutas online what is sominex drugs kirkland low dose aspirin costco comprar alli 120 capsulas synthroid missed several doses mentat ds syrup limited india metoprolol iv onset hytrin mail order india where can i buy vermox tablets what drug category is zoloft buy no prescription fast delivery order accutane levothroid for sale online tenormin from india retin-a 0,025 lawsuit canada what does lamictal do for bipolar disorder what is bystolic mg used to treat generic ventolin sulfate levitra vs. cialis side effects non prescription viagra substitute where alligators are found in the world cheap kamagra oral jelly online impotence buy mircette mexican pharmacies contact 500mg buy calcium carbonate dogs no prescription seroquel sale skelaxin shoppers drug mart morning sickness medication unisom order lisinopril online no prescription teva amoxicillin 500mg side effects buy wellbutrin xl brand name long term side effects of cymbalta acheter renagel pas cher aricept patient uk acquistare toradol in italia caverta ranbaxy price india voltaren pills for pain prinivil 10 mg tab genuine detrol best price what does zyvox cover best new drugstore makeup 2013 amaryl m1 1 mg purchase genuine viagra online can i substitute celexa for lexapro reviews of prilosec otc new zealand pharmacy motilium betnovate gm for pimples kamagra oral jelly low dose birth control best site for cymbalta us pharmacy online clonidine non persciption floxin buy isoniazid from canada fastest tamoxifen uk delivery abilify with or without food voveran pas cher italie where zestoretic best online pharmacy oxycontin where to diltiazem azithromycin side effects in cats fast antivert delivery arava reviews for men buy genuine viagra australia can motrin get you high haridra online now get discount what is viagra soft made of comed an exelon company what is cordarone mg used to treat order floxin 120 mg us based online pharmacy for zofran where purchase keppra crestor discount medications brand cialis cheapest rate ditropan xl generic available order viagra jelly from cheap ordering zanaflex here in canada benicar vs benicar hct accutane 100mg tablet overnight pharmacy bupron sr view topic 3&t flonase without a script celexa cost per pill i pill suhagra website accutane discounts coupon valtrex side effects long term use ordering low dose strattera buy cystone online online generic citalopram top 10 online indinavir sites types of antibiotics ceftin on line purchase hydrochlorothiazide woldwide shipping generic uk paypal aciclovir buy levothyroxine sodium tablets generic zoloft pill identifier most reliable place to buy cafergot online nolvadex drug oversea cuantas dosis de cytotec se necesitan para abortar buy alli online uk chemist how to get femara drug bystolic non perscription countries buy drugs with paypal zovirax generic name blopress overnight shipping cheap india pak online tv channel buy generic lipitor online no prescription urispas for sale how to use vega 100 tablets in urdu sinemet medication where to buy what is clomid therapy zyrtec breastfeeding supply normal dosage hyzaar india pharmacies online that sell metformin can you snort meclizine and get high nexium drug other drugs in same class suppliers of omnicef in us periactin mg canadian rx comprar neurontin portugal long term side effects of anastrozole in men alli weight loss product reviews viagra price increase 2012 cialis soft cheap price trazodone from usa pharmacy proscar dosage prostate viagra or cialis which is best how to buy lopressor in london big sky pharmacy canada acquisto trimox sicuro online over the counter nexium zantac online cipro with no prescription side effects of trazodone in dogs doxycycline 100mg tablets dosage baclofen drug schedule acivir pills brand order buy albuterol online uk where can i buy clomid for cheap synthroid pill shortage ortho tri-cyclen mg tablet cytoxan drugs for sale buy hoodia ultra 2000 does augmentin cause you to gain weight pharmacy rx one legit cost comparison discount plavix generic buy deltasone uk cheap price order arimidex prescription drug clomid generic 2013 drugs zithromax no prescription online brand viagra cefadroxil usa donde puedo comprar meclizine annual us sales diovan hct rosuvastatin medication side effects buy erexor online no prescription us where do i buy haldol where do i buy zithromax ranitidine hcl 300 mg tablet hydrocortisone acetate fusidic acid apo sertraline weight gain buy tetracycline inhaler canada baclofen next day pilex no prescription overnight delivery how to order pravachol generic name for hydrochlorothiazide medicines singulair asthma medication western drug luvox purchase prevacid over counter is generic levaquin effective over the counter eulexin low alesse estradiol contraceptive triamterene hydrochlorothiazide dosage free coupon for pariet abilify pharmacy bipolar calan tablets dose clomid fertile days calculator where to grifulvin v does taking keppra cause weight gain where to buy retin-a 0,025 no rx tadapox online brand elimite buy kamagra oral jelly generico online cheap zyban what is clomid for what is zoloft taken for sale duetact low cost buy periactin prescription medication for anxiety and depression without weight gain best price xalatan eye drops how many puffs in proventil hfa how much will accutane cost without insurance mupirocin cream price adalat on sony tv online aricept reviews side effects side effects of ampicillin sulbactam arthritis uk exercise benzac ac australia ceftin tablets us online accutane prescription assistance program bactrim echeck viagra super active max dose cymbalta brands india best price for femara albuterol inhaler overdose symptoms arimidex medicines generic cialis soft what types of chloramphenicol are there happy male viagra cheap www.canadian-pharmacy-24h valtrex brand positioning how to get januvia in australia cytoxan overnight pharmacy buying amaryl in manchester i pill pyridium website buy combivent zyrtec sublingual dosage rocaltrol tablets from buy buy remeron no prescription generic brand mevacor can i order actoplus online buy vardenafil online online forzest india paroxetine tablets purchase on line atacand medicines toprol xl 25 mg generic entocort crohn;s side effects triderm mas'c' bez recepty 100mg clomid vs 50mg clomid research grade cordarone purchase doxycycline online mastercard retin a no prescription canada compare prices noroxin trandate uk buy order rumalaya online with visa what are the long term side effects of prednisone lisinopril cost rite aid snovitra super power shopping augmentin barato is viagra a controlled substance in california unisom medication order suprax pas cher italie rogaine 5 mail order aciclovir uk buy requip australia pharmacy etodolac no prescription needed side effects of diltiazem hcl er how to get levlen drug rumalaya gel order online craigslist manchester ct rentals celexa 20 mg espan~ol donde comprar zetia yasmin estrogen dose buy over the counter cafergot online buy genuine zyrtec uk how to get premarin drug no rx eurax online generic zyvox available discount how much does clomid cost in south africa pfizer zoloft australia antiflu des jr jarabe cheap ephedraxin sale uk generic singulair availability voltaren rapid 50mg side effects where to buy revatio online mexico ondansetron 8 mg dosage what is a intrathecal baclofen pump pharmacy no prescription haldol viagra via internet nitroglycerin cost in canada online generic colospa buying clomid with paypal can you get pregnant using alesse what is the correct dosage of keflex buy protonix mexican pharmacies where can i purchase astelin para q se usa zantac zithromax drug schedule keppra capsules zoloft dosages adults zerit over counter missed zoloft dose 2 days where can i buy omeprazole buy pfizer viagra amantadine dosage and administration price of raloxifene hydrochloride hoodia overnight buying baby alligators voltaren tabletas de 50 mg head office viagra toronto canada maxalt online purchase metformin 1000 mg side effects where can i find doxycycline can you buy vantin phenergan order in the us can buy viagra canada phenergan results forum hydrochlorothiazide rxmed antabuse effect flagyl bupropion brand positioning purchase augmentin in uk all active pills yaz same prescription singulair what does aspirin do to your blood pressure aricept dose schedule v-gel for sale uk purchase adalat 1 pharmacy where to buy dapoxetine - priligy generic ciprofloxacin images how much does wellbutrin cost out of pocket prednisolone online pharmacies with out prescription voltaren pills in canada can you take minocycline with birth control pills generic vytorin 10 10 resources for cialis jelly how to use quibron-t order lamictal online in usa side effects of grifulvin v cost of depo provera in canada buyers of seroflo canada acheter alli en ligne canada purchasing ashwagandha online uk canada and diovan flagyl er with paypal payment tegretol for purchase how much sudafed is in allegra d how do you get nitroglycerin bioshock buy brand cialis patch cardura side effects mayo clinic etodolac lawsuit canada retino-a cream 0,05 pharmacy tofranil for daily use canada cialis 100mg cheep can i buy ivermectin over the counter buy tofranil astrailia get metformin toronto how to get propecia online best online foreign pharmacies formmail augmentin suppositories buy albuterol sulfate syrup side effects children buy aricept quick can order aristocort canada zyvox pfizer billion research aceon to buy in australia diamox sequels price order silagra on line india no rx pletal online alli pas cher 60 capsules what does anafranil treat venta de viagra en farmacias en chile zyban without rx olanzapine comprar buy erythromycin in australia us pharmacies online that sell tetracycline free coupon for levlen where can i get some nitroglycerin order ampicillin online prices revatio canadian pharmacy online zoloft 100 mg high azax 500 used for lariam dosering viagra tablets for women in chennai periactin with american express celexa no prescription overnight robaxin generic name order desyrel overnight delivery seroquel where to purchase buy vantin singapore what are the side effects of lithium bystolic coupon discount purchase actonel generic tadalis sx buy canada free or low cost neurontin there generic version uroxatral flomax and saw palmetto combination is minocycline a prescription drug valtrex generic online order doxycycline hyclate online pharmacy revia online overnight how much does famvir cost in ireland ethionamide shop net can u buy viagra over the counter in the uk amitriptyline fake buy atorlip-5 online no prescription usa can you buy glycomet in ireland metformin hydrochloride enteric coated capsules minocin overnight keftab online ordering what is serpina made of order benadryl 120 mg can you buy avalide discount arimidex over the counter prescription canada order generic promethazine what works better than flonase where to buy lisinopril in canada safely benadryl ships from india janssen cilag uk office order fucidin online uk voltaren in italia fincar pill shop discount code vytorin over the counter quickest erection packs 1 allegra medication interactions lamisil online no prescription clarithromycin 500mg tablets dose can you mix cough medicine and motrin tadalafil keine wirkung ayurslim order by phone zetia cheap canada ginette-35 results forum albendazole-buy-online glycomet without prescription miami hyaluronic acid sold over counter what does aricept cost nizoral on line purchase what is mycelex-g drugs nexium sales 2007 buy arimidex 5 2 nizoral shampoo hair loss mail order doxycycline generic flovent uk paypal synthroid medicine dosage singulair pharmacies finpecia buy online can you buy nolvadex over counter is zocor better than crestor where to buy good generic viagra pulmicort where to get where can i get metformin aciclovir 400 mg prospect minocycline vs doxycycline cost colchicine without rx i pill baclofen website review northwest pharmacy canada what is amitriptyline 25mg tablets for alli discounts or coupons prescription seroquel coupons free or low cost cialis ordering lopid here in canada over the counter allegra d 24 hour can you order zanaflex metformin medication interactions med cab endep what is xenical tablets# benicar without script topamax online from usa boots pharmacy ireland store locator isoniazid over the couter cheapest mirapex tablets uk abilify medication side effects vente de sumycin au quebec cialis online shipping fincar prescription coupon how long does bactroban ointment take to work erection packs 1 order online no prescription student property to buy liverpool what is geriforte syrup made of cheap adalat cod delivery buy bringing viagra into mexico buying pravachol from canada no prescription acquisto colchicine sicuro online allegra medicine uses lov cost haldol fincar wanted online review what is glyburide 5mg voltaren gel where to buy in canada cleocin gel mail order where can i buy plendil in canada will there generic arimidex co-azithromycin 250mg tablet flomax coupons online ketoconazole nizoral shampoo side effects indinavir for men in usa mexican pharmacy no prescription tamoxifen womera viagra kenya best way to split viagra pills ditropan for sale usa lariam to buy from europe what is fucidin h cream good for prescription motilium genuine epivir-hbv best price methotrexate pas cher pra que serve o medicamento cloridrato de ciprofloxacino order cialis online no prescription with a visa motilium buy online us acne medication like accutane cialis shipped from canada nitrofurantoin in canada generic name for bactroban nasal buy hyzaar paypal accepted tinidazole for daily use canada synthroid lowest price online bactrim order on web coreg tablets purchase on line does lamictal interfere with birth control pills voveran sr tablets from buy prescription drug alliance ordering requip meclizine wikipedia hcl buy generic furosemide order allie finkle books moving prednisone cialis jelly no prescription reviews nexium alternatives over the counter generic brand levitra usa buy antabuse online from usa buy brahmi without a script does citalopram 20 mg cause weight gain alli manufacturing problems how to pay by check over the phone eritromicina antibiotico wikipedia order zanaflex from drugs side effects of uroxatral 10 mg compazine best price bactrim dosage for kidney infection cyproheptadine hydrochloride and tricholine citrate syrup himcocid doctors online side effects of nexium for infants betapace medication order can baclofen 10 mg get you high motrin 50mg tablets generic availability for plavix acquisto prandin sicuro online prescription solutions phone number for doctors complete list of generic birth control pills buy dramamine online with mastercard propecia pas cher strasbourg metronidazole wikipedia pl unisom sleeping tablets uk levitra delivery what does flomaxtra do buy zebeta with visa cheap premarin 40 mg midamor canada pharmacy lasuna legal in england generic diovan valsartan canadian generic pharmacy online what supplement is like viagra canada order reglan order wellbutrin xl online no prescription what is the drug risperdal used for buy celebrex online australia arthrotec 75/200 where to buy clomid in south africa generic name adalat cc fincar tablets purchase on line non prescription abana pharmacy himalaya cystone tablets 60 lamisil canada over counter itch cozaar comp forte why was tamoxifen used and what class of medications does this medication belong to furosemide refill pack paxil online in usa kmart pharmacy generic drug list 2010 digoxin supplier in uk get zyvox toronto weight gain pills for women over the counter insulin dependent diabetes diet generic nymphomax switzerland lady era order by phone is there a drug comparative to cytotec buy cheap nexium what is a good dosage for wellbutrin where can i get viagra in malaysia keflex generic drug buy hytrin perth australia side effects of cialis jelly cialis jelly pills drugstore indian generics online evista can you buy cialis otc in canada where can i purchase viagra flonase medicine children purchase topamax cheap safe minocin buy trimox no prescription compare prices lanoxin looking for buy cheap altace using pay pal ceftin phone orders pilex tablets 40mg otc version of metformin cymbalta canada pharmacy order mevacor online uk where to buy hydrochlorothiazide 25 mg suprax 400mg buy one pill can you buy rechargeable lithium batteries lopressor discount rogaine 5 weight gain viagra levitra cialis side effects cialis daily dose effectiveness prandin buy on line rumalaya supplier in uk lamisil comprimidos 250 mg nitrofurantoin without prescription miami hard sell the evolution of a viagra salesman by jamie reidy phone in order for acivir pills online pharmacy uk yasmin danazol to buy from europe discount canadian pharmacy endep get zyprexa las vegas synthroid online uk current dosing protocol for cials cytotec tablets dosage indian generics online rosuvastatin cvs online pharmacy canada can i get high on nexium biaxin cost generic acheter viagra super active pas cher bristol myers squibb coupons for avalide billig tofranil online kaufen finpecia tablets dosage