Chào mừng bạn đến với Website Nhạc sĩ Bùi Anh Tú - Điện thoại: 0903 269 400 - Email: nsbuianhtu@gmail.com

Danh mục

Developed by JoomVision.com

Âm nhạc

Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học môn Âm nhạc cấp THCS

(Kèm theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

 

1. Mục đích

Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông (CT), phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục.

2. Nguyên tắc

Điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giảm các nội dung để giáo viên, học sinh (GV, HS) dành thời gian cho các nội dung khác, tạo thêm điều kiện cho GV đổi mới phương pháp dạy học theo yêu cầu của CT. Việc điều chỉnh nội dung dạy học thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:

(1) Đảm bảo mục tiêu giáo dục của chương trình, sách giáo khoa (SGK) theo qui định của Luật Giáo dục.

(2) Đảm bảo tính lôgic của mạch kiến thức và tính thống nhất giữa các bộ môn; không thay đổi CT, SGK hiện hành.

(3) Không thay đổi thời lượng dạy học đối với mỗi môn học trong một lớp và trong mỗi cấp học.

(4) Thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện tại các cơ sở giáo dục.

3. Nội dung điều chỉnh

Việc điều chỉnh nội dung dạy học tập trung vào những nhóm nội dung chính sau:

(1) Những nội dung trùng lặp trong CT, SGK của nhiều môn học khác nhau.

(2) Những nội dung trùng lặp, có cả ở CT, SGK của lớp dưới và lớp trên do hạn chế của cách xây dựng CT, SGK theo quan điểm đồng tâm.

(3) Những nội dung, bài tập, câu hỏi trong SGK không thuộc nội dung của CT hoặc yêu cầu vận dụng kiến thức quá sâu, không phù hợp trình độ nhận thức và tâm sinh lý lứa tuổi học sinh.

(4) Những nội dung trong SGK trước đây sắp xếp chưa hợp lý.

(5) Những nội dung mang đặc điểm địa phương, không phù hợp với các vùng miền khác nhau.

4. Thời gian thực hiện

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học được áp dụng từ năm học 2011 - 2012.

5. Hướng dẫn thực hiện các nội dung

- Hướng dẫn này dựa trên SGK của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2011, là SGK của chương trình chuẩn đối với cấp THPT. Nếu GV và HS sử dụng SGK của các năm khác thì cần đối chiếu với SGK năm 2011 để điều chỉnh, áp dụng cho phù hợp. Toàn bộ văn bản này được nhà trường in sao và gửi cho tất cả GV bộ môn.

- Ngoài các nội dung đã hướng dẫn cụ thể trong văn bản, cần lưu ý thêm một số vấn đề đối với các nội dung được hướng dẫn là “không dạy” hoặc “đọc thêm”, những câu hỏi và bài tập không yêu cầu HS làm trong cột Hướng dẫn thực hiện ở các bảng dưới đây như sau:

+ Dành thời lượng của các nội dung này cho các nội dung khác hoặc sử dụng để luyện tập, củng cố, hướng dẫn thực hành cho HS.

+ Không ra bài tập và không kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS vào những nội dung này, tuy nhiên, GV và HS vẫn có thể tham khảo các nội dung đó để có thêm sự hiểu biết cho bản thân.

- Trên cơ sở khung phân phối chương trình của môn học, GV điều chỉnh phân phối chương trình chi tiết đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học dưới đây.

5.1. Lớp 6

 

TT

Bài

Trang

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

 

1

Tiết 6- Bài 2

17

- Ôn tập bài hát:

Vui bước trên đường xa

-Nhạc lí: Nhịp và phách- Nhịp

-Tập đọc nhạc: TĐN số 2

 

Những tiết dạy gồm 3 nội dung, nếu không có sự linh hoạt và sáng tạo, có thể GV không đủ thời gian để giảng dạy. Do đó, GV cần xác định nội dung trọng tâm của bài, nên dành thời gian nhiều hơn cho những phần nội dung mới và có thể điều chỉnh nội dung lên bài trước hoặc bài sau đó cho hợp lí (nếu bài trước hoặc bài sau có nội dung không nhiều so với thời gian của một tiết học).

Ở Tiết 6- Bài 2 có 3 nội dung. Xác định trọng tâm chính là Nhạc lí và Tập đọc nhạc. Cần dành nhiều thời gian cho 2 nội dung này. Nội dung Ôn tập bài hát có thể chuyển lên tiết trước (Tiết 5: Học bài hát Vui bước trên đường xa).

2

Tiết 14- Bài 4

 

 

35

 

- Ôn tập bài hát:

Đi cấy

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 5

- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một số nhạc cụ dân tộc phổ biến

 

 

Trong những tiết dạy gồm 3 nội dung, ngoài việc xác định nội dung trọng tâm của bài, nên dành thời gian nhiều hơn cho những nội dung mới và có thể dùng hình thức thay đổi trình tự các nội dung của tiết dạy. Nội dung mới trong bài này là Âm nhạc thường thức, nên dành nhiều thời gian cho nội dung này. Hai nội dung Ôn tập bài hát và Ôn tập Tập đọc nhạc đã có ở tiết trước, nên dành thời gian ít hơn.

Dưới đây là một số gợi ý thay đổi nội dung của tiết dạy:

*Phương án 1:

- Ôn tập bài hát: Đi cấy

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 5

- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một số nhạc cụ dân tộc phổ biến

*Phương án 2:

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 5

- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một số nhạc cụ dân tộc phổ biến

- Ôn tập bài hát: Đi cấy

*Phương án 3:

- Ôn tập bài hát: Đi cấy

- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một số nhạc cụ dân tộc phổ biến

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 5

*Phương án 4:

- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một số nhạc cụ dân tộc phổ biến

- Ôn tập bài hát: Đi cấy

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 5

Ngoài ra, vẫn còn những phương án khác… GV có thể sáng tạo nhiều cách dạy khác cho phù hợp và đạt hiệu quả tốt.

3

Tiết 27- Bài 7

 

 

53

- Ôn tập bài hát: Tia nắng, hạt mưa

- Tập đọc nhạc: TĐN số 8

- Nhạc lí: Những kí hiệu thường gặp trong bản nhạc

Trong tiết này, 2 nội dung Tập đọc nhạc và Nhạc lí là trọng tâm. Do đó cần dành nhiều thời gian cho 2 nội dung này. Ôn tập bài hát dành ít thời gian hơn. GV nên phân chia thời lượng để dạy từng nội dung theo gợi ý sau:

- Ôn tập bài hát: Tia nắng, hạt mưa : Thời gian 7-8 phút

-Tập đọc nhạc: TĐN số 8: Thời gian 20 phút

- Nhạc lí: Những kí hiệu thường gặp trong bản nhạc: Thời gian 15 phút

 

5.2. Lớp 7

 

Ở lớp 7, một số tiết có nội dung nhiều so với thời gian của một tiết học, có thể giáo viên không đủ thời gian để dạy. Ví dụ: Tiết 5- Trang 16, Tiết 6- Trang 18, Tiết 13- Trang 32, Tiết 28-trang 55…Giáo viên cần xác định nội dung trọng tâm của bài để phân chia thời gian dạy cho hợp lí (Tham khảo phần hướng dẫn thực hiện dạy các Tiết 6- Bài 2; Tiết 14-Bài 4, Tiết 27-Bài 7 ở Lớp 6).

 

TT

Bài

Trang

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 8-Tiết 29

61

Bài đọc thêm: Xuất xứ một bài ca

Đây là bài đọc thêm (theo quy định là không dạy) nhưng có nội dung tích hợp giáo dục học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nên GV bằng những hình thức linh hoạt để hướng dẫn, tổ chức cho HS trao đổi dựa trên nội dung bài đọc thêm nhưng không kiểm tra kết quả đọc thêm

 

5.3. Lớp 8

Ở lớp 8, một số tiết có nội dung nhiều so với thời gian của một tiết học, có thể giáo viên không đủ thời gian để dạy. Ví dụ: Tiết 5- Trang 14, Tiết 9- Trang 22, Tiết 20- Trang 41. Giáo viên cần xác định nội dung trọng tâm của bài để phân bố thời gian dạy hợp lí (Xem phần hướng dẫn thực hiện các Tiết 6- Bài 2; Tiết 14-Bài 4, Tiết 27-Bài 7 ở Lớp 6).

 

TT

Bài

Trang

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 4- Tiết18

35

Bài đọc thêm: Âm vang một bài ca quốc tế

Đây là bài đọc thêm (theo quy định là không dạy) nhưng có nội dung tích hợp giáo dục học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nên GV bằng những hình thức linh hoạt để hướng dẫn, tổ chức cho HS trao đổi dựa trên nội dung bài đọc thêm nhưng không kiểm tra kết quả đọc thêm

5.4. Lớp 9

Ở lớp 9, một số tiết có nội dung nhiều so với thời gian của một tiết học, có thể giáo viên không đủ thời gian để dạy. Ví dụ: Tiết 3 -Trang 12, Tiết 6- Trang 19, Tiết 9-Trang 29, Tiết 10- Trang 31. Giáo viên cần xác định nội dung trọng tâm của bài để phân bố thời gian dạy cho hợp lí (Tham khảo phần hướng dẫn thực hiện các Tiết 6- Bài 2; Tiết 14-Bài 4, Tiết 27-Bài 7 ở Lớp 6).

 

 

TT

Bài

Trang

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 2- Tiết 7

24

Bài đọc thêm: Nhạc sĩ Xuân Hồng và bài hát Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh

Đây là bài đọc thêm (theo quy định là không dạy) nhưng có nội dung tích hợp giáo dục học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nên GV bằng những hình thức linh hoạt để hướng dẫn, tổ chức cho HS trao đổi dựa trên nội dung bài đọc thêm nhưng không kiểm tra kết quả đọc thêm

 

6. Hướng dẫn sử dụng phần câu hỏi và bài tập

Các câu hỏi và bài tập trong SGK cần được sử dụng một cách linh hoạt. Không cần thiết phải yêu cầu HS thực hiện đầy đủ các câu hỏi và bài tập trong sách giáo khoa. GV có thể lược bớt, thay thế hoặc bổ sung các câu hỏi, bài tập âm nhạc cho phù hợp với năng lực, đối tượng HS và điều kiện dạy học cụ thể của từng vùng, miền…

7. Hướng dẫn dạy học Nhạc lí

a) Nội dung và mục tiêu dạy Nhạc lí

Nội dung Nhạc lí ở Trung học cơ sở giới thiệu về các kiến thức sau:

- Những thuộc tính của âm thanh, một số kí hiệu âm nhạc.

- Nhịp và phách; Nhịp , , , ; Nhịp lấy đà.

- Cung và nửa cung, dấu hoá.

- Gam trưởng, giọng trưởng.

- Gam thứ, giọng thứ, giọng La thứ, giọng La thứ hoà thanh.

- Giọng song song, giọng cùng tên.

- Thứ tự các dấu thăng, dấu giáng ở hoá biểu từ 1 đến 4 dấu hoá.

- Giới thiệu sơ lược về quãng, hợp âm, dịch giọng.

Phân môn Nhạc lí cung cấp cho HS một số nội dung lí thuyết âm nhạc cơ bản và cần thiết, nhằm hỗ trợ việc học hát, tập đọc nhạc và nâng cao hiểu biết về âm nhạc. Mục tiêu của các bài học trong phân môn Nhạc lí là giúp HS biết khái niệm, đặc điểm, nhận biết kiến thức trên bản nhạc, được nghe âm thanh minh hoạ và có thể áp dụng kiến thức vào bài tập cụ thể. Thời lượng dạy nội dung nhạc lí trong một tiết khoảng 15-20 phút.

Kiến thức nhạc lí được phân bố đều ở 4 năm học, HS không được học thường xuyên, lại ít có điều kiện vận dụng, liên kết kiến thức thành hệ thống, nên đây là nội dung tương đối khó với HS. Với thời lượng không nhiều, các nội dung nhạc lí cần được giới thiệu ở mức độ sơ giản, qua thực hành để hiểu biết lí thuyết, chủ yếu để HS công nhận, không cần lí giải. GV không nên khai thác sâu, mở rộng kiến thức nhạc lí như ở trường chuyên nghiệp, chỉ cần giúp các em có khái niệm ban đầu và biết sử dụng kiến thức trong các bài tập cụ thể.

b) Quy trình dạy Nhạc lí

Những phân môn mang tính chất lí thuyết như Nhạc lí và Âm nhạc thường thức, quy trình dạy học chỉ mang tính tham khảo, không nhất thiết phải thực hiện theo đúng trình tự. Các bước dạy nhạc lí cần thực hiện là:

- Giới thiệu kiến thức nhạc lí (tên, khái niệm, vai trò, đặc điểm, tính chất).

- Minh họa kiến thức trên bản nhạc.

- Minh họa kiến thức bằng âm thanh.

- Củng cố.

c) Kĩ thuật dạy Nhạc lí

* Giới thiệu kiến thức

Giới thiệu kiến thức nhằm để HS ghi nhớ tên, đặc điểm, tính chất, tác dụng của nội dung kiến thức nhạc lí. GV giới thiệu hoặc liên hệ những điều HS đã biết để giới thiệu kiến thức mới. Ví dụ:

- Dạy về nhịp hoặc , GV có thể yêu cầu HS nhắc lại hiểu biết của các em về nhịp hoặc , vừa củng cố lại kiến thức đã học, vừa dẫn dắt sang kiến thức mới.

- Khi giới thiệu về nhịp lấy đà, GV có thể đưa ra hai bài hát đã học (một bài hát có nhịp lấy đà, và một bài hát không có nhịp lấy đà) để HS so sánh và đưa ra khái niệm. Tuy nhiên, cũng có nội dung nhạc lí, GV không nên đưa ra khái niệm mà chỉ giới thiệu về cách viết và tác dụng của nó, ví dụ như: dấu nối, dấu luyến, dấu nhắc lại, dấu hồi, khung thay đổi, dấu thăng, dấu giáng…

*Minh họa kiến thức trên bản nhạc

GV yêu cầu HS tìm các bài hát hoặc bản nhạc có sử dụng kiến thức vừa học, để các em thấy kiến thức đó gần gũi với thực tế. Ví dụ:

- Dạy về nhịp , GV yêu cầu HS tìm những bài hát, bản nhạc trong SGK có sử dụng số chỉ nhịp này.

- Dạy về thứ tự các dấu thăng, dấu giáng ở hoá biểu, GV yêu cầu HS tìm các bài hát, bài Tập đọc nhạc trong SGK có sử dụng hoá biểu, sau đó hướng dẫn các em xác định giọng của các bản nhạc đó.

* Minh họa kiến thức bằng âm thanh

Đây là một hoạt động quan trọng trong việc dạy Nhạc lí, giúp HS không chỉ biết lí thuyết mà còn được nghe âm thanh để hiểu rõ hơn về các khái niệm, vai trò, tác dụng của kiến thức nhạc lí. Điều rất quan trọng là cần cho HS nghe ví dụ nào để các em hiểu được bản chất của kiến thức. GV có thể đàn, hát hoặc dùng băng, đĩa hình để cho HS nghe, nhận xét sự khác nhau giữa bản nhạc có sử dụng và không sử dụng kiến thức nhạc lí đó.

Dưới đây là một số cách minh hoạ kiến thức nhạc lí bằng âm thanh.

- Dạy về nhịp, có thể thực hiện các bước sau:

+ Cho HS nghe một tiết điệu nhịp như Foxtrot hoặc Country trên đàn phím điện tử, HS nghe và cảm nhận về phách mạnh và phách nhẹ của loại nhịp này. Tốt hơn nếu các em vừa nghe vừa tập vỗ tay thể hiện phách mạnh, phách nhẹ của loại nhịp này.

+ Trên nền tiết điệu đó, GV đàn giai điệu có dùng phần đệm một bài hát viết ở nhịp mà HS đã học để các em thấy nhịp này được ứng dụng vào thực tế như thế nào (ví dụ bài Tiếng chuông và ngọn cờ).

- Dạy về cung và nửa cung, có thể thực hiện các bước sau:

+ HS nghe gam Đô trưởng, trong đó có 2 quãng nửa cung và 5 quãng một cung.

+ HS hát 1-2 câu có sử dụng quãng nửa cung, ví dụ bài Bạn ơi lắng nghe (dân ca Ba-na, Tây Nguyên):

- Dạy về giọng cùng tên, GV có thể giới thiệu và minh họa bằng bài hát Một mùa xuân nho nhỏ (Trần Hoàn) cho HS nghe và cảm nhận về đặc điểm, ứng dụng của giọng cùng tên. Bài hát có 2 đoạn, đoạn 1 viết ở giọng La thứ, đoạn 2 chuyển sang giọng cùng tên là giọng La trưởng. Cũng có thể dùng những bài hát khác để minh họa về việc chuyển sang giọng cùng tên là bài Trở về Su-ri-en-tô (nhạc Italia), Bóng cây kơ-nia (nhạc Phan Huỳnh Điểu) hoặc Tuổi đời mênh mông (Trịnh Công Sơn)…

- Dạy về hợp âm, có thể thực hiện các bước sau:

+ HS nghe hợp âm Đô trưởng với 3 âm lần lượt vang lên.

+ HS nghe hợp âm Đô trưởng với 3 âm vang lên đồng thời.

+ Thực hiện tương tự với một vài hợp âm trưởng, hợp âm thứ, hợp âm bảy.

- Dạy về dịch giọng, có thể làm theo cách sau:

+ GV giới thiệu bài TĐN Con kênh xanh xanh, (Nhạc và lời: Ngô Huỳnh) viết ở giọng Đô trưởng.

+ GV đàn cho học sinh hát lời bài Con kênh xanh xanh ở giọng Đô trưởng.

+ GV giới thiệu bài Con kênh xanh xanh viết ở giọng Rê trưởng, HS quan sát để nhận thấy bản nhạc đã được dịch giọng.

 

+ GV đàn cho HS hát lời bài Con kênh xanh xanh ở giọng Rê trưởng.

+ GV giới thiệu bài Con kênh xanh xanh viết ở giọng Mi trưởng, HS quan sát để nhận thấy bản nhạc tiếp tục được dịch giọng lần nữa.

+ GV đàn cho HS hát lời bài Con kênh xanh xanh ở giọng Mi trưởng.

+ Có thể thực hiện tiếp tục với các giọng Pha trưởng, Son trưởng, La trưởng.

Với cách dạy trên, HS vừa được quan sát, vừa được hát lời bài Con kênh xanh xanh với giọng cao dần lên (Đô trưởng, Rê trưởng, Mi trưởng), sẽ giúp các em hiểu rõ bản chất của dịch giọng và sẽ rất hào hứng khi tham gia bài học này.

Củng cố

HS thực hiện 1-2 bài tập nhạc lí đơn giản hoặc yêu cầu các em nhắc lại kiến thức vừa học.

Tuỳ thời gian dạy học và năng lực của HS, GV có thể đưa ra một số bài tập nhằm củng cố kiến thức. Ví dụ về một số dạng bài:

- Viết một hình tiết tấu gồm 4 nhịp, trong đó sử dụng một nốt trắng, bốn nốt đen và bốn nốt móc đơn. Ví dụ kết quả HS làm được là:

- Viết lên khuông nhạc có 4 nhịp, sử dụng với cao độ bất kì, trường độ có một nốt trắng, bốn nốt đen và bốn nốt móc đơn. Giả sử GV gợi ý HS vẫn dùng tiết tấu trên, kết quả các em làm được có thể là:

- Có bạn viết đoạn nhạc ở nhịp , hãy cho biết những ô nhịp nào bạn đã viết sai về trường độ?

- Ghi khoảng cách cung và nửa cung giữa các nốt cho đúng.

- Xác định những quãng sau là quãng mấy?

 

d) Những điều cần tránh khi dạy Nhạc lí

- GV dạy sai về kiến thức, phân tích, giải thích không đúng về bản chất của kiến thức.

- GV chỉ thuyết trình, diễn giảng mà không cho HS được nghe âm thanh, được quan sát hay làm bài tập.

- GV phân tích sâu, mở rộng về kiến thức nhạc lí, làm nội dung trở nên rườm rà.

- GV yêu cầu HS làm bài tập không phù hợp với mục tiêu.

8. Hướng dẫn dạy Tập đọc nhạc

a) Mục tiêu dạy Tập đọc nhạc

- HS hiểu bản chất của tập đọc nhạc là quá trình khám phá ra giai điệu bản nhạc.

- HS nắm vững tên nốt nhạc, có kĩ năng giải mã về cao độ và trường độ của nốt nhạc để đọc đúng giai điệu, biết đọc bài Tập đọc nhạc kết hợp gõ phách hoặc đánh nhịp.

- Giúp HS phát triển tai nghe, cảm thụ về âm thanh, hỗ trợ việc học hát và phát triển năng khiếu âm nhạc của các em.

b) Quy trình dạy Tập đọc nhạc

Hiện nay, đa số GV thường dạy tập đọc nhạc với quy trình gồm 8 bước sau.

- Giới thiệu bài Tập đọc nhạc

- Tìm hiểu bài Tập đọc nhạc

- Luyện tập cao độ

- Luyện tập tiết tấu

- Tập đọc từng câu

- Tập đọc cả bài

- Ghép lời ca (nếu có)

- Củng cố, kiểm tra Có hai điểm cần lưu ý về quy trình dạy tập đọc nhạc.

+ Lưu ý thứ nhất : 8 bước trong quy trình là những hoạt động cần thiết để dạy tập đọc nhạc, nhưng đó không phải là các yếu tố cố định, GV có thể thay đổi trình tự 2 bước là luyện tập cao độ và luyện tập tiết tấu mà không ảnh hưởng gì đến kết quả học tập.

+ Lưu ý thứ hai: GV có thể thực hiện tuần tự từng bước trong quy trình nhưng cũng có thể kết hợp 2-3 bước lại với nhau. Ví dụ có thể đưa bước tập nói tên nốt nhạc, luyện tập cao độ, luyện tập tiết tấu vào trong bước tập đọc từng câu. Như vậy, GV sẽ hướng dẫn HS tập nói tên nốt nhạc, luyện tập cao độ, luyện tập tiết tấu rồi tập đọc câu 1. Sau đó dạy câu 2 tương tự.

c) Những điều cần tránh khi dạy Tập đọc nhạc

- Tránh dạy sai kiến thức.

- Không dạy tập đọc nhạc bằng cách truyền khẩu, không đọc mẫu nhiều và biến tập đọc nhạc thành hát tên nốt nhạc.

- Không nên đàn giai điệu quá nhiều hoặc giáo viên đọc mẫu bài Tập đọc nhạc trước khi HS tập đọc, làm giảm tính tích cực của HS, các em không có động lực để giải mã và khám phá giai điệu.

- Xác định không đúng trọng tâm, ví dụ luyện tập cao độ hoặc tiết tấu quá lâu. Chỉ thực hiện 4 bước (giới thiệu bài Tập đọc nhạc, tìm hiểu bài, luyện tập cao độ, luyện tập tiết tấu) trong khoảng 10 phút, nếu kéo dài hơn có thể không đủ thời gian để đọc từng câu đồng thời làm giảm hứng thú học của HS.

-Với những bài Tập đọc nhạc có lời ca, không nên dạy học sinh tập hát trước để các em nắm được giai điệu, rồi mới hướng dẫn đọc nhạc. Cách dạy này mắc phải 2 sai lầm, thứ nhất làm HS chú ý đến lời ca hơn là nốt nhạc, thứ hai làm các em không còn động lực khám phá giai điệu của bản nhạc.

- Không nên căn cứ vào lời ca để chia câu nhạc, không căn cứ vào lời để gõ đệm.

- Không để HS ghi tên nốt vào bài Tập đọc nhạc (GV yêu cầu HS cần phải thuộc nốt nhạc).

- Không nên yêu cầu HS học thuộc bài Tập đọc nhạc.

- Không xác định đúng mục tiêu dạy tập đọc nhạc, coi dạy tập đọc nhạc chỉ để giúp HS hát đúng lời ca.

_____________________

Tin tức / Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học môn Âm nhạc cấp THCS
viagra dosage for young men what is the smallest piece containing the ampicillin resistance gene where to buy cephalexin drugs online pills buy cheap order allopurinol cefixime buy without prope latin english what is himcolin drugs revatio generic uk purchase actonel cheap para que sirve la pastilla meloxicam 15 mg aceon next day shipping generic acivir pills what is dostinex used for safe to buy generic proventil from usa vitamin shoppe nyc chelsea novo cefadroxil uses what does parietal pericardium mean can your buy levitra plus in ireland canadian ginette 35 tablet and intercourse us online pharmacy no prescription stromectol best price for real triamterene reglan overnight pharmacy neurontin tablets uses what schedule drug is haldol inderal generic 2013 drugs buy prednisolone online overnight buy sominex astrailia cheap viagra professional free delivery medicine similar to remeron order floxin canadian lithium pills and alcohol low cost brand viagra good viagra the little blue pill wellbutrin cheap online uk pharmacy graduate canada buy mobic 15 mg online buy blopress no prescription kamagra fast india suhagra looking for buy ginseng seeds plants cabaser buy australia what is the dosage for promethazine with codeine kamagra chewable online order over the counter anxiety relief for dogs threat to cefixime treatment for gonorrhea singulair on line uk should canada allow direct-to-consumer advertising of prescription drugs no carafate suspension uses buy brand proventil eutirox 100 efectos secundarios american flomax pcos metformin and clomid success stories buy lamictal online in usa redustat capsulas precio confido cheap price bactroban dosage recommended best place to purchase accutane online depression medication zoloft side effects yasmin no prescription overnight delivery all pink pills yaz same plavix dosage weight provera dosage to delay period prinivil maximum dosage fucidin h cream india what is terramycin ophthalmic ointment humans what are the best weight loss pills in australia doxycycline buy on line buy trileptal mg online himalaya septilin reviews cytotec buy uk prednisone 100 mg side effects how to order fucidin online what is pariet 20mg tablets lisinopril prescription assistance program levitra super active from usa boots propecia hair retention programme trimox mg tablet minipress xl gits tablets why can;t i get prevacid otc diarex results forum sertraline shop lantus pills online in the canada betnovate cream safe for pregnancy buy generic compazine online ampicillin dose iv what is colchicine mg used to treat purchase erection packs 1 online allie brosh august 2012 generic mircette paypal lozol over counter vardenafil hydrochloride cancel order mobicity can we trust ortho tri-cyclen online diclofenac actavis gel 100 buy cardizem us buy synthroid fast shipping levaquin uses in children buy authentic cialis where to get alli ordering topamax on line what is the normal dosage for protonix aurochem tadalafil 20mg digoxin now increase sex power tablets where to buy revatio with mastercard pariet tablets for sale can you buy trial erection packs 1 nolvadex uk cheap bactrim for uti prophylaxis in children cialis pharmacy online canada phenergan dosage 10mg generic advair diskus us online cialis side effects blood pressure buy vpxl tablets online ou acheter acai paris united pharmacies uk modafinil relafen pharmacy order minipress best online non prescription pharmacy can you take epivir-hbv daily where to buy benadryl in australia order cipro uk zocor coupons is singulair available in generic form valtrex pharmacy price kamagra soft suppositories buy hytrin in the uk now doxycycline dosage for dogs purchase prednisolone lowest price list of tesco stores selling lioresal reviews on zanaflex tenormin online in usa levitra plus capsules therapeutic classification of flagyl online pharmacy uk bupron sr what does motrin help with periactin from usa pharmacy prednisone pharmacy prices list zoloft 100mg tablets atrovent online sales atrovent side effects in children bupropion results forum buy generic zestoretic online buy generic methotrexate with bonus renagel 50mg tablets where to buy rumalaya acheter periactine pour grossir tadacip delivered to your home side effects of thyroxine treatment where do i hytrin in canada quickest bupropion prescription nicotine best site to buy serevent propecia costs new zealand aricept tablet sale norvasc dosage too high free evista coupons amazon pay by electronic check erythromycin composition bactroban usa no prescription citalopram 40mg tablets used viagra online purchase india alli from canada lowest priced ciplox buy amaryl tablets uk order cefadroxil lowest price is kytril legal in uk 24 direct pharmacy received generic levitra super active order clomid 50mg tablets order deltasone tablets osteoporosis medication fosamax side effects digoxin to buy seroquel overseas zyvox sales 2008 billion cialis side effects uk nolvadex generic tamoxifen Purchase actos 48 mg buy neurontin online taking clomid before period cheap canadian zithromax no prescription mifepristone misoprostol uk what is in alesse birth control donde puedo comprar paroxetine bactroban canadian pharmacy nizagara 40mg prescription drugs from canada wiki orlistat a 120 mg capsule order cheap cipro online pharmacy rumalaya liniment in croatia indian prevacid amlodipine besylate over the counter generic carafate uk paypal us pharmacies online that sell buspar coumadin 2mg tablets dutas from canada post cycle therapy zyban order lanoxin cheap clonidine tablets 150 mg silagra from china side effects of asacol suppositories buy brand shallaki levothyroxine and pregnancy nhs singapore pharmacy buy online strattera dose for children nitrofurantoin tablets purchase on line ventolin side effects on babies trazodone sublingual dosage 4 mg lisinopril sale buy cafergot pills buy mobic singapore diclofenac alcohol effects canadian pharmacy and viagra side effects of celexa in women cleocin over the couter differin acne cream side effects xenical capsules 120mg azithromycin z pack dose treatment ginseng pills for weight gain what class of medication is toradol mometasone furoate ointment price what is trimix diving tretinoin cream 05 acne reviews how to use seroquel for sleep mirapex er for restless legs syndrome what are the side effects of taking glucophage sale arjuna what is purim for generic cialis sublingual uk paypal original capoten online natural viagra pomegranate best place to buy live saltwater fish online separation anxiety medication for dogs natural over the counter viagra substitute cheapest doxazosin maximum daily dose buy amoxil trimox amoxicillin ordering arimidex india order erection packs 1 non persciption fertomid lanoxin with no rx adalat refills suprax side effects long term use where to buy retin-a online bula prednisona xarope phenergan price australia where can i buy promethazine online accutane dosages precio de la januvia en mexico ayurslim prices at costco singulair paediatric triderm crema acquisto phenergan sicuro online western drug roxithromycin mail order cefixime lipitor generic brand citalopram in the uk now comprar finpecia portugal where do i abilify in canada where do i buy panax ginseng is topical erythromycin safe in pregnancy side effects of female pink viagra prednisone 40mg pictures of dilantin pills ephedraxin pas cher italie haldol dosage instructions digoxin 100mg cheep plavix drug in fr pharmacy order generic dostinex actos rx order betapace online no prescription with a visa synthroid drug in fr pharmacy cialis super active pharmacy prices list entocort online usa diflucan dosage for thrush buy lasuna without rx generic wellbutrin xl cost buy alligator meat los angeles drugs order aldactone no prescription celebrex us companies only buy daily use generic cialis buy sumycin forum paxil in the uk now online pharmacy no prescription needed lotensin cheapest place to buy aciclovir how to take clomid cycle after testosterone comprar noroxin pela internet no script dostinex mg kamagra gold legal in england hyzaar forte tablet female cialis in croatia what does cleocin treat estrace 0.01 cream price mobic online where do i buy florinef discount ephedraxin mg what is lioresal pills used for levitra professional no prescription pill kaufen propecia lawsuit mdl roxithromycin phone orders viagra from boots price Purchase effexor xr 150mg legal buy arava online canada viagra levitra cialis which is best donde comprar revia albuterol sulfate price can order tretinoin 0,05 online canadian drugs shop tinidazole order pravachol herbal viagra blogs augmentin online with out prescription ampicillin capsules 500mg no prescription doxycycline hyclate prednisone withdrawal fatigue does pulmicort flexhaler cause weight gain ventolin inhaler buy uk how to buy himcocid in london buy amoxil 300 aarp medicare rx lipitor keftab online bestellen best place to buy viagra professional in mexico my steam stats can i order blopress no prescription in the usa top ephedra diet pills vasodilan online legally acheter paroxetine france billig hytrin online kaufen buy cheap vytorin pills claritin price canada atrovent order in the us motrin 40 mg how much does walgreens pay pharmacy technicians in texas buy rumalaya forte capsules where to buy lioresal drugs online exelon free shipping generic for risperdal vpxl drug schedule how can i get promethazine zaditor sublingual dosage get maxaman toronto cialis sublingual uk buy us pharmacy online paroxetine best pharmacy to order calan prazosin cause weight gain free coupon for seroquel ordering apcalis sx discount canadian comprar altace portugal evecare shop net purchasing zerit online uk weight loss tablets alli boots generic triamterene hctz how long do you have to take zyrtec for it to work fucidin cream spots does accutane cause you to gain weight order bentyl pill best pharmacy online australia where can you buy dramamine can a pharmacist prescribe viagra very cheap rumalaya aspirin now co uk levaquin no prescription know overnight delivery buy doxycycline topic pharmacy buy drugs atarax without cheap glucotrol xl cod buy canadian generic drugs nitrofurantoin mono shelf life comprar plavix en chile getting lioresal in australia cost of belviq and qsymia common cipro side effects brand sarafem buy buy ophthacare no prescription motrin dosage for adults cheap generic avapro xenical roche peru will generic celebrex released buy cheap prevacid seroquel xl spc levitra viagra or cialis what is better uk online no prescription pharmacy health canada drug warnings citalopram how much is antabuse without insurance ortho tri cyclen pills daily dose cialis cephalexin purchase online best prices online cheap prandin over the counter triamterene-hctz exelon online convenience center overseas drug stores longer erection pills reviews aciclovir costo pomata anastrozole steroid dosage order cialis on line uk danazol generico voltaren 100mg suppositories alli diet plan pdf comprar serpina en argentina does minocycline cause weight gain viagra side effects in older men west indies vs new zealand live watch order generic valtrex no prescription best time to take lisinopril medication strattera wiki purchase stromectol mg orlistat capsules 60mg review motrin pm sleep reglan pharmacy coupons levaquin dose for dialysis patients free coupon for baclofen rumalaya forte cost canadian order levitra online without prescription how much does a combivent inhaler cost viagra prescription drug usa how to buy with paypal without credit card cheap snovitra super power uk ortho tri cyclen lo hair loss healthy blood pressure 40 year old man online pharmacy innopran xl cheapest place to buy cipro canadian neurontin tablet generic plavix uk where procardia purchase generic digoxin actos 30 mg 28 film tablet cheap nizoral proscar pharmacy coupons aleve generic ingredients donepezil hydrochloride 10mg cheap zaditor generic uk paypal aygestin cordarone 100mg tablet best price lamisil cream order abilify 15mg guarantee canadian viagra legit celexa dosage increase is generic lopressor available in usa what is the classification of rocaltrol doxazosin online purchase clonidine shortage renagel tablets crush canadian buy yasmin paypal accepted best generic atarax sites citalopram 20 mg image buy hong kong generic haridra brand name ginseng online nootropil pas cher italie celexa order online no prescription nizoral shoppers drug mart relafen tablets 500mg buy abilify 2mg canada aripiprazole weight loss pill singapore buy meclizine pills online can you get aldactone epivir-hbv prescription only online pharmacy india site clomid uk buy online inderal 10 mg pregnancy antabuse dosage instructions suppliers of revatio in us spironolactone pcos purchasing adalat online uk ayurslim price rm para que se usa lisinopril where to get viramune pct cheap tenormin 25 mg indian pharmacy grifulvin v maximum safe aspirin dose positive paxil reviews craigslist new york housing sublet buy cystone with paypal cialis sublingual dose retin a cream 0.05 20g buy undigested asacol pills where do i mircette in canada aceon mail order citalopram tablets appearance should i take 1mg or 5mg of propecia what is allopurinol tadapox dosage recommended main types of drugs in sport diclofenac tablets spc nexium online no prescription average cost of arimidex retin a cream reviews bystolic price india can i buy viagra at shoppers drug mart best drugstore mascara uk 2011 decadron us companies only bupropion xl 150 weight loss hydrochlorothiazide 25 mg uses where can i get some snovitra super power doxycycl hyc 100mg cap used treat low cost prescription drugs online 3oh 3 drugs zetia shop benadryl not generic where can you buy acai optimum in canada can buy antidepressants over counter protonix generic cost drugstore withdrawal symptoms of prilosec best site get amitriptyline order xeloda overnight safe to buy generic diarex from canada allegra drugstore canadian effects buy zithromax online overseas buy eurax online in usa probalan online forum what is naproxeno vantin safe to buy generic combivent from uk mail order generic toprol xl buy pilex 20 metformin 100 mg side effects asacol reviews where can i purchase flovent long term care pharmacies in british columbia cymbalta vs celexa weight loss midamor tablets dilantin loading dose emedicine all types digoxin pills social anxiety medication uk can you buy pletal cheap amoxil 250 mg buy coreg with misoprostol cytotec costo starlix prices at costco triamterene 37.5mg/hctz 25mg tabs order exelon patches does prevacid work better than zantac babies glucophage xr 750 mg best price for endep cialis express shipping discount yasmin hair medication propecia what is the prescription drug cipro used for metformin 500 mg twice a day side effects can i get accutane without insurance buy terramycin online now zofran dose pregnant women glucophage in italia buy online 36 hr cialis levitra super active cost in canada what if i take too much thyroid medication pamelor sublingual dosage generic elocon over counter medrol and alcohol side effects does alli work diet pill discounts himalaya liv 52 capsules is allegra 180 over the counter adults caverta italiano purchase etodolac 400 mg premarin medication where to buy rimonabant reviews erythromycin prokinetic dose adults wellbutrin xl reviews for depression zenegra online overnight shipping can you buy prescription benicar hct comprar cialis sublingual original cialis in toronto augmentin prospect 1g albuterol sulfate nebulizer uses can you buy dog antibiotics online healthnet viagra what is ampicillin sulbactam used for cheap viagra cialis india order erection packs 10 cialis soft how much does remeron cost without insurance can i get pregnant while using yasmin where to buy retin-a renova and tazorac can your buy cialis soft in ireland online pill store bentyl generic name dicyclomine trental low dose birth control diovan hct dosage best pharmacy to order cialis professional purchase neurontin 100mg over the counter exelon positive reviews on cymbalta is baclofen better than diazepam sap 10-20 drug test generic lexapro side effects can i get high from trazodone depression buying clomid uk leukeran cats side effects tegretol retard dose fucidin ointment for sale is promethazine with codeine over the counter in canada books australia buy online exelon on line buy dramamine 5 cheap canadian paroxetine no prescription ortho tri-cyclen online usa no prescription lantus dose maximum silagra 50 reviews roxithromycin tablets 150mg used for methotrexate reviews edu zyban no prrescription delivery cheap alphagan online prescription buy prevacid crushing pills allopurinol medication online phone in order for actos why has finpecia been discontinued order pills for chlamydia can minocycline make you gain weight voltaren dosage card himcocid prices at costco how to buy viagra in uk seroflo generico italiano cheap metformin discount caverta overnight shipping cheap low cost overnight zebeta side effects of taking levlen ed pariet pct buy best price for fluoxetine ordering brand prescription purchase viagra female cialis non perscription countries dulcolax roche precio argentina indian pharmacy congress 2009 ahmedabad brand procardia for sale ordering low dose cialis sublingual viagra soft tablets price benzac for men sale in uk ovulation calculator with clomid using valtrex coupons printable micronase side effects long term use buy 100mg cheap kamagra where olanzapine buy tetracycline no prescription us buy viagra online in ireland acivir pills limited india dietary supplement loc:br Purchase strattera 60mg zyloprim weight gain buy online gyne-lotrimin generic prescription drug eurax generic rogaine 2 safe flagyl medication overnight delivery order finast online with visa buy generic himcocid online penegra for men in usa what is seroflo made of vasodilan to buy from europe alli coupon april 2011 generic gel price differin online betnovate from usa pharmacy desi tashan saathiya 5th march 2013 cloridrato de ciprofloxacino pra que serve side effects of long term doxycycline use in dogs clomid generic walmart buflao pharmacy costa rica prescription femara how to use a ventolin inhaler spacer discount code for vasotec betneval pommade mycose cialis originale miglior prezzo 100mg clomid no ovulation do i need a prescription for augmentin can buy promethazine online zentel brak w aptekach cozaar in usa buy avodart in the uk with paypal levaquin without prescription medication fluconazole capsules syscan 150 cheap genuine mevacor online generic paxil cr weight gain moduretic side effects symptoms are t5 slimming tablets illegal free coupon for tadacip proventil medication generic is doxycycline available over the counter inderal no prescription reviews eulexin now do i need a prescription for fml forte diltiazem supplier in uk micronase express canada diclofenac gel 40 mg dose best site get rogaine 2 buy tramadol no prescription canada online pharmacy no prescription needed eldepryl what is the maximum safe dosage of cialis what does chloramphenicol prevent non prescription zetia pharmacy mexican vermox confido reviews for men us online pharmacy no prescription tricor buy lisinopril 12.5 long time side effects avandamet glycomet 250 mg tablet dostinex cheap price where to purchase ginette-35 generic renagel uk paypal buy atarax no prescription online how much claritin d can you buy in a month zyvox without a script online nootropil india to buy ciplox in uk how much does diflucan cost at walmart vendita di viagra on line order cialis professional on line usa allopurinol 300 mg no prescription how to get ranitidine where to buy cheap generic crestor isoptin without prescription cialis sublingual ships from india healthy blood pressure for 21 year old male does wellbutrin come in generic form where to buy propecia ointment como devo usar o serophene bactrim injection shortage order evecare online uk resources for lioresal buy nolvadex xr without prescription buy pyridium over the counter cheap kamagra pills uk buy noroxin 80 mg online vpxl without script imitrex paypal does walgreens carry generic allegra order non generic torsemide allegra d dosage children pharmacy drugstore how to get off cymbalta safely book buy tamoxifen citrate research chemicals pfizer effexor xr discount card can you buy diflucan order neurontin online with visa plavix shoping canada pharmacy 77 cheap combivent sale uk norvasc 40 mg dose nolvadex prices uk bactrim ds online no prescription buy cheap pamelor side effects long term use tegretol medicinenet buy periactin online from uk finax without insurance female viagra side effects uk can i buy orlistat over the counter silagra discontinued can you buy soft in ireland pharmacy generic viagra can i buy nexium over the counter colospa in canada when did zyrtec go over the counter buy generic adalat low back pain chinese herbal medicine buy metformin online india no prescription mirapex class action lawsuit half price dilantin donde comprar promethazine buy glycomet in singapore buy revatio no prescription fast delivery ortho tri cyclen on line in the uk acai for men sale in uk can you die from trazodone drug where to buy fucidin with visa cialis professional woldwide shipping pravachol western australia what is hydrochlorothiazide 25 mg side effects viagra jelly sale cialis pill valtrex 500 mg 10 tinidazole no prrescription buy cardizem australia cheap genuine beconase aq online januvia sales 2010 decadron paypal mircette dosage too high noroxin to buy in australia acai berry palm trees for sale capoten 20 mg cialis pills cheap prices zyban online in us 4 corners pharmacy online pharmacy uk anacin ventolin over the counter nz cost of zaditor canadian alliance against software theft caast pharmacy has best price relafen aygestin canada overnight delivery is generic mentat available in usa trazodone how to buy ampicillin 500mg during pregnancy pill rx health effexor xr products resources for allied health best canada pharmacy reviews where can i order propecia online generic prandin drug keppra xr shelf life pravachol medication order order nootropil cheap promethazine over counter can i make lariam hydrochlorothiazide without food viagra pills in canada flagyl online prescription how to get cardura on line buy hydrea online no prescription us avodart price in india bupropion canada pharmacy best online pharmacy diazepam glucotrol xl no prrescription what types of synthroid are there atarax 25 mg uses online pharmacy himcocid buy lotrisone in ireland can you get cefixime lamisil without a prescription from uk over counter dramamine what does phenergan generic allergic side effects of tamoxifen minomycin billig kaufen orlistat 120 mg purchase where can i buy rimonabant cipla veterinary products list side effects of doxycycline hyclate 20mg acheter zovirax pas cher duphalac usa sale kamagra 100mg chewable tablet prednisolone tablets 5mg effects discount amantadine mg discount buy finpecia propecia finasteride entocort delivery london evista pill shop discount code eldepryl overnight delivery smoking weed and viagra coversyl plus spc buy pletal online pharmacy diclofenac mexico care pharmacy prescription over counter alli over the counter lexapro staxyn 10 mg vs viagra best place buy effexor xr gulf of mexico alliance working website buy brand name plavix pharmacy has best price myambutol where to buy viagra sublingual canadian alliance physiotherapy regulators capr acronym where to purchase cialis jelly canadian online pharmacy for cordarone zestril without insurance best contraceptive pills available in india generic colchicine no prescription buying clomid online legal brand cialis usa no prescription cialis soft sale generic how to take levitra properly imuran without prescription buy revatio in usa what does medrol look like over the counter antibiotic eye drops australia prometrium 200 mg missed dose ashwagandha powder usa how much does doxycycline hyclate 100mg cost is forzest available over the counter pills have m365 them eurax lotiune for chicken pox best place to buy fucidin online m/s. cipla ltd. kurkumbh pune sominex without rx avalide over the counter comes generic stats group aberdeen how to take z pack antibiotics voltaren costochondritis wal-mart prescription prices viagra cyklokapron pills buy zyrtec online no prescription united states buy cheap accutane in usa actos without a perscription azithromycin 250 mg can you buy doxycycline in india viagra soft pills buy online legal buy duphalac online canada exelon online overnight shipping clomid twin success stories 2012 trazodone weight gain side effects avapro without prescription pills ciplox tablets for purchase nizagara generic release date viramune package insert pdf effexor xr online usa no prescription sominex for purchase plavix side effects weight gain calan pill shop discount code what is the prescription carafate used for buying viagra at boots canadian online pharmacy for flovent where to buy mentax ointment keppra usa sale haldol druppels mg canadian pharmacy rumalaya gel benzac to buy in england bosley propecia order discount ventolin mg aciclovir 800mg genfar nexium discount offer side effects of liquid nolvadex lortab withdrawal wiki buy trental next day side effects of long term use of diovan search recruitment manchester erythromycin drug store online aldactone effects diuretic possible side without a script buy abana low price lexapro from paxil generic uk paypal chloroquine cipro ear drops shelf life 4 pills once chlamydia buyers of v-gel canada singulair roche precio argentina missed lopressor dose order strattera cheap lotrel online from canada how to get female viagra on line synthroid drugstore cefadroxil pharmacy prednisolone sodium phosphate manufacturer in india generic minocin uk paypal order geriforte canada caverta tablets us online buy cheap celebrex online how much will zithromax cost state board pharmacy puerto rico lexapro generic available when buy micardis plus mobic pills drugstore buying speman for dogs alesse drug store online benemid dosage too high filling prescriptions fast mail order levitra plus suhagra buy mexico zyvox coupon online overnight shipping chances of antibiotics not working for chlamydia where purchase keftab toradol high overnight delivery + celexa + no prescription cipla company products paroxetine in italiano isotretinoin side effects in men tetracycline brand name canada safe place order propranolol kamagra buy no prescription aricept dosage too high where to buy mifeprex online cartia aspirin shortage order famvir pill buy colchicine fast shipping cost of bactroban without insurance where is the best place to buy meds online shallaki canada overnight delivery the online drugstore prilosec orlistat without rx canadian motilium tablet buy citalopram online from uk purchasing cialis soft online uk how long does it take for mobic to become effective maximum crestor dose isoniazid uk brand name best place to buy acai berry juice diovan buy usa non generic chloroquine what is premarin 1.25mg used for buy antabuse from india what level of coumadin is too high doxycycline dosage for malaria treatment combivent order by phone micronase pills drugstore levitra indian market orlistat xenical diet plan buy hcg pct online toradol uk brand name zanaflex in usa buy viagra soft online from mexico purchase atorlip 10 lowest price what does zofran order 1 pharmacy abilify generic canadian pharmacy meds promo code online pharmacies viagra review buy abilify 20 mg free shipping pharmacy mexico cialis jelly buy viagra capsules effexor xr prices at costco cheap toradol overnight indian pharmacy lariam online propranolol india side effects of clomiphene citrate in men avapro pills sweat best price for generic lipitor casodex 50 mg bicalutamide buy feldene overseas little blue pill reviews can i order birth control pills online how to order zestoretic can you only get kytril on prescription can you buy coreg medication phentermine 30 mg pink tablet buy flovent bulk levitra plus supplier in uk genuine maxaman best price abana without a prescription bentyl side effects weight gain viagra pharmacy online mirapex on line no script what is the dosage of benadryl for a cat i missed my dose of metformin nizoral generic brand medrol 16 mg tablets side effects buy feldene 10 plavix roche precio argentina wellbutrin xl+buy+no prescription lincocin pills sweat beconase aq australia pharmacy reglan dose for children didronel buy canada overnight pharmacy us buy innopran xl capsules himalaya gasex syrup cialis over the counter india valacyclovir hcl tab 500 mg purchase ditropan in us cheap serevent buy online buy betoptic mg use clonidine coupon online what is lamisil tablets order diflucan generic medication add forums online pharmacy is motrin sold over the counter cialis tablets to buy in england costco pharmacy anafranil price best place buy prevacid can i order prograf no prescription in the usa what color is cialis pills clonidine generic brand name lowest priced trental keflex discount generic drugs today save cheap kytril 100 mg anacin purchase in canada no prescription cialis pills ebay weight gain from seroquel 25mg comprar levitra portugal is generic torsemide effective aciclovir discount drugs buy buy vytorin without a script clomid for women who don;t ovulate buy omnicef paypal ordering aristocort medrol by mail zetia cash price endep side effects memory loss buy cheap astelin nasal spray generic dog metoclopramide overdose treatment does cymbalta cause weight gain or loss fertomid for sale usa where to buy himalaya confido cheapest prednisolone what does the drug lopressor do purchase sinemet compare prices hytrin viagra wikipedia indonesia nizoral recommended dosage decadron generic release date half price decadron doxycycline hyclate side effects dreams como conseguir viagra en chile imitrex discount medications depakote 250 mg tbec buy aciclovir uk genital cold sores how to get a discount on lexapro online pharmacy no prescription needed lotrisone ordering femara usa post cycle therapy lanoxin rogaine 2 from canada norvasc amlodipine besylate 10mg what is diclofenac made up of finast drug oversea nombre generico de bactroban capoten online sales cheapest levitra prices ladies genuine alligator wallets do you need a doctor;s prescription for propecia metformin 50mg tablets nimotop buy canada vytorin generic alternative xenical results pictures mentat ds syrup no prescription compare prices when to take 100mg viagra browser stats ie generic provera no prescription prednisone purchase dogs mail order generic ethionamide ashwagandha without a prescription buy lexapro capsules lipothin generic for what does hyaluronic acid do for you seroquel pills pills order glucotrol xl 120 mg what does cialis generic avapro in brand name amoxil which uk site to buy suprax what is a nuclear renal scan with lasix best place to order lamictal in us where to get voveran sr anafranil how long to take effect muscle relaxant tablets available in india 50mg viagra effects non generic celexa price increase altace generic bactrim suspension court order calanthe is generic prinivil effective indian pharmacy astelin cialis side effects long term use class action lawsuit against cipro worldwide pharmacy dostinex prescription lipitor usa viagra for men where to get cialis soft pct zofran iv dose for nausea best cialis super active prices pill shop generic viagra c official vend canada order lotensin which uk site to buy terramycin buy retin a gel tretinoin canada online pharmacy percocet buy tamoxifen low cheap price mestinon reviews how to purchase feldene online risperdal consta reviews bipolar when is lipitor going generic in the us blue pill with watson 932 mg buy zovirax no prescription price increase amoxil cytotec wanted online review apcalis sx online meds buy zetia with visa aciphex canada head office topamax 100mg side effects ditropan xl prices order pravachol from canada without prescription what does avandamet do roxithromycin 40 mg dose is buying propecia online legal avapro dosage recommended biaxin for sale australia propecia 1 mg 5 mg geriforte syrup order diamox prescription assistance program buy kamagra oral jelly in india online sinemet in the uk kamagra pill shop discount code viagra for sale in uk cheap hydromorphone side effects elderly doxycycline dose for lyme disease in humans nolvadex and aromasin pct dosage overnight pharmacy paroxetine prednisone online uk rumalaya gel uk brand name depakote side effects rxlist discount allegra shoes difference between tenormin atenolol what symptoms does zoloft treat diclofenac sodium reviews costco pharmacy zestoretic price canadian alliance terminals inc richmond bc elmbridge way best site to buy lipothin mexican pharmacy overnight delivery generic cialis 5mg what does coumadin pill look like order zestoretic cheap prescription nizoral shampoo generic name best price for lasix oder mg tablets of medrol the best online pharmacy tech schools alesse for sale australia cardura e10p tg glucophage buy online ireland cheap amitriptyline no prescription cheap levitra buy online canada-pharmacy-24.com plavix pills buy online best place buy bupropion can you take diabecon daily generic rumalaya gel no prescription viagra or similar drugs amaryl over the counter 1mg canada pharmacy walmart discount prescriptions famvir over the counter uk buspar tablets pregnancy sildenafil malegra 100 levitra viagra cialis which is best purchase ditropan in mexico toprol xl shortage 2012 cvs drugstore game buy aspirin australia cheap drugs bandcamp where to purchase acai costco online photo keftab legal us how long will it take for lansoprazole to work acquisto nizagara sicuro online digoxin drug schedule prescription medicines code of practice authority (pmcpa) eulexin generic 2013 drugs crestor without prescription canada buy atorlip-5 online india exelon price canada roxithromycin 300 mg uti clomid legal thailand pilexil buy online best canada pharmacy for viagra buy pletal without rx order wellbutrin rx drug interaction between clarithromycin and simvastatin no rx isoniazid online 2 main types of arthritis levitra orodispersible what is aleve good for promethazine codeine syrup buy online cheap arava free delivery leukeran over counter acheter brahmi lisinopril prescription coupon my alli coupon alli diet pill how to purchase trental online indocin 100mg cheap alesse side effects long term use aricept delivery london generic bupropion price pharmacies at belize cruise port differin looking for muscle relaxant tablets in pakistan duetact drug canadian pharmacy buy mifepristone misoprostol online uk website content strategy donde puedo comprar acai berry thin diclofenac to buy from europe levitra or viagra what works better seroquel pills buy online current price stromectol cialis super active online mexico long time side effects myambutol rumalaya forte discontinued pilex on line purchase aygestin from canada what does norvasc do olanzapine 100mg cheap buspar canadian online side effects of aciphex 40 mg bystolic uk next day delivery amantadine ms dose dog side effects of prednisone paroxetine hcl 20 mg high list of tesco stores selling cefadroxil order elavil antidepressant prescription discount vermox online mebendazole nexium and pregnancy safe getting into med school 24 mcat hydroxyzine hydrochloride fucidin h cream usage where to buy levitra plus drugs online animal medication online australia comprar evista original cheap genuine tadacip online accutane 40 mg results buy avapro quick female cialis on line how much is estrace tablets terramycin tablets generic accutane for sale on line quit smoking medication zyban rogaine 2 cost in canada buy albenza in uk canadian online pharmacy reviews hytrin medication order where to buy frusemide in uk can i get tofranil abilify with or without food bothers femara pills online in the uk to buy hyaluronic acid viagra delivered overnight where can you purchase clomid cheap altace uk ramipril what does lithium and oxygen make vermox dose for cats allegra d otc prices what does panax ginseng extract do get cefixime las vegas where cialis comprare cialis generico italia does alli work over the counter low cost voveran sr how does bromocriptine work in acromegaly do you need rx betnovate how much does plavix cost in canada benzac online sales femara for fertility over the counter substitute for bactroban cream buy cheapest propecia generic voveran watch arjuna anime online free can you buy generic plavix in the us how to use sinemet half life of metoprolol er fluoxetine non perscription countries purchase generic shuddha guggulu where to get zestril pct can you buy viagra over the counter pharmacy natural alternative for prednisone for dogs best place buy wellbutrin pct what is fluoxetine 10 mg capsules effects alesse birth control pills liquid inderal review tenormin pharmacies buy uk cheap price deltasone online flagyl forte tab 500 mg buy hong kong enter pharmacy order aristocort health canada escitalopram warning risperdal side effects in boys lisinopril generico italiano is lasuna a prescription drug lamisil fast india comprar clozaril original diflucan tablete upotreba erythromycin in the uk buy letrozole online uk fluconazole tablets for men buy aricept 5 side effects of prinivil 20 mg how to get mobic drug midamor from usa can you buy nizagara in ireland online pharmacy pills healthy body mantras indinavir pharmacy order keflex comprar best over the counter acai products plendil sale fastest shuddha guggulu uk delivery cheap canadian motilium no prescription buy arimidex in canada the generics pharmacy stores zithromax next day delivery canadian healthcare network ce generic uk paypal cordarone gasex online pay paypal prilosec reviews gastritis lipothin prices cvs avodart dutasteride buy keflex generic brand best site for erection packs 1 amantadine drugs for sale strattera tablets high blood pressure medication in pregnancy viagra japanese what is lamisil 250 mg used for metronidazole mechanism of action ppt no rx cafergot online cialis trial pack viagra generic can buy actoplus met online canadian fluoxetine cheapest ranitidine in the uk order prescription advair diskus generic clomid ingredients alli pills price buy mifepristone and misoprostol online in india asacol wanted online review aaa propecia discount birth control pills micronase real viagra uk is penegra legal in uk baclofen pump forum cystone phone orders lady era 100mg buy comprar viagra espanol finpecia medicine tablets alavert order online suprax echeck what are the side effects of bystolic 5 mg donde comprar toprol xl buy digoxin next day order dulcolax overnight paxil where can i buy it buy depakote 500mg online what is the best depression medicine for men buying topamax clomid and nolvadex pct dosage reglan lawsuit pregnancy orlistat diet pills uk plavix 75-mg daily coreg to buy in england pharmaceutical industry uk legal buy levaquin online canada lowest priced cipro best online pharmacies without prescriptions levofloxacin bnf rhinocort nasal spray 64mcg do you need prescription for retin a where aspirin cialis low dose birth control medrol dosepak rxlist brand levitra reviews buy aristocort use suhagra coupon online buy ceftin perth australia can you get viagra for women zyprexa uk patent buy lexapro 5 mg ginseng capsules gnc buy atacand 50 most reliable place to buy aciclovir online cost of coumadin clinic januvia sales 2007 amaryl drugs online purchases lowest priced bentyl fast vasodilan deleviery what does panax ginseng root extract do car insurance ni order tetracycline for pet acheter priligy dapoxetine en france finasteride propecia for sale side effects of zetia joint pain viagra pills drugstore colchicine with no rx order cardizem us side effects of taking lexapro while pregnant canadian pharmacy that carry domperidone yasmin uk brand name where parietal lobe paxil dosage depression prometrium 100 buy dramamine usa where can i buy rumalaya forte buy hoodia from india how to buy sustiva in london nizoral szampon 100 ventolin nebules over the counter india tinidazole price rogaine 5 online pay paypal buy tadapox pills canadian meds north buy over the counter strattera online glycomet tablet 500 mg suprax tablets 40mg viagra patent expiration date 2012 valtrex comprar side effects of pain pills buy betoptic cheap how long does accutane work aleve canada head office cheapest viagra india generic cialis uk sales phone in order for keppra glucophage pharmacy online i pill amoxil website bactrim pediatric suspension dosage cipro online canada bactrim dose for sinus infection buy lotrisone capsules billig hyaluronic acid online kaufen gasex side effects alcohol consumption while on prednisone generic from rumalaya clopidogrel bisulfate 75 mg tb safe place buy clomid online tadalis sx online coupon code minocycline online com lisinopril hctz order online ziter pharmacy windsor canada advair diskus medication assistance low price triamterene uk do they sell fertility pills over the counter topamax dosing rxlist crestor online mexico online apotheke levitra kaufen tricor 5mg tablets can order minocin canada best price for trental what is the dosage for prevacid tadacip indian pharmaceutical company cipla doses 10 mg 20 mg generic anafranil cost buy calcium carbonate visa no prescription dapoxetine sale ponstel not generic what is isoniazid taken for generic precose buy canada levitra plus 100mg cheap boots viagra london pharmacy best price for hytrin generic bactrim uk super active yaw control buy digoxin online overnight delivery nizagara without a prescription from india nizoral cream order online fungal why has isoniazid been discontinued buy alli 120 mg weight loss relafen generic substitute free trial coupon for cialis buy retin-a australia cloridrato de ciprofloxacino 500 mg pra que serve instant erection products in canada vasodilan shortage accutane for acne treatment kit of mifepristone and misoprostol tablets when does actoplus met go generic prescription buy erection packs 1 lowest price no prescription cheap isoniazid online alphagan without prescription canada nymphomax barato acheter pas cher alli women taking viagra stories side effects of amoxicillin baytril antibiotic for sale female viagra intrinsa long term azithromycin bronchiectasis effexor xr generic available venlafaxine aspirin paste acne overnight over the counter viagra soft cialis canada mastercard is cefadroxil available over the counter aciphex uk online how much is tegretol tablets celexa depression medicine side effects cost effexor xr canada generic buy chloramphenicol eye ointment for dogs best over the counter allergy medicine for people with high blood pressure nootropil cost in india lowest priced proventil buy hyaluronic acid injections generic pills for florinef generic voltaren topical legal buy medications online prednisolone pharmacy coupons leukeran over counter uk can i order elavil no prescription in the usa buy etodolac online amazon flomist nasal spray cipla side effects lamisil pills online amantadina clorhidrato de clorfenamina paracetamol calan shelf life risperdal overnight levlen ed white pills xalatan price malaysia buy alphagan online usa drugstore cheap tadacip 100 mg there generic zyrtec d how to use kamagra 100mg oral jelly all types penegra pills does viagra work for premature ejaculation losec omeprazole dosage how to get tegretol where could i buy diflucan without prescription cheapest female viagra prednisone order no prescription chloramphenicol online overnight shipping decadron hong kong canadian cheapest buy augmentin generic name zantac 75 best price med cab premarin bystolic side effects numbness buspar buspirone drug interactions finast shortage 2012 buy rumalaya forte mg what is procardia xl viagra drugstore.com comprar phenergan original en madrid buy adalat with prescription lowest prices on generic viagra phenergan online pharmacy viagra soft online cheap can i get brand cialis what is ciprofloxacin hcl 500 mg used for esomeprazole magnesium dihydrate msds what does aspirin do when your pregnant over the counter medicine that acts as lamisil finasteride for sale cheap diarex without a script buy rumalaya forte from mexico online buy vasodilan in india online levitra prescriptions nhs what is cyklokapron drugs omnicef fast no prescription uk order avodart online in usa lamisil canadian online overnight pharmacy cardizem tablets used free trial cialis viagra non prescription styplon brand name feldene online actos cost canadian metronidazole tablets for dogs side effects effects of propecia on testosterone plavix tablets us online amoxil over the couter free pharmacy online course side effects of claritin d and alcohol cholestoplex rx buy accutane tablets usa femcare pills best price arava lotensin over counter erexin-v usa sale what acid is produced by the stomach parietal cells buy clomid in usa where to buy brand viagra with amex what is anafranil 25 mg antivert pills drugstore buy fincar online no prescription united states where purchase himcolin buy decadron hong kong prescription generic cyproheptadine hcl weight gain buy malegra fxt in singapore terramycin over the counter what is elavil for methylprednisolone and mail order amantadine rx best place to buy lincocin prazosin overnight shipping cheap buy revia cheap mexican z pack retino-a cream 0,05 shoppers drug mart maxifort tomato rootstock minocycline generic target best asthma inhalers for children generic diltiazem us lexapro tablets from buy cost of snovitra super power purchase voltaren cheap discount canadian pharmacy mentax adalat overnight delivery fluoxetine us companies only generic himcocid cost zerit canada prescription aristocort next day delivery sominex without a script pyridium tablets uk requip online meds generic zyvox antibiotic prescription is doxycycline hyclate safe for dogs lady era best price accutane buy usa tetracycline 250 mg cap for sale cheap adalat 30 mg prescription buy amitriptyline online reviews cheap abilify 20 mg licensed where can i get femcare can i buy metronidazole over the counter in the uk normal dose of doxycycline for acne canadian online pharmacy codeine protonix tablets prescribing information remeron discontinued cheap finpecia sale uk cheap flomax online atacand buy on line paxil limited india where can i buy valtrex for cheap kamagra tablets next day delivery artane shopping order abilify 2mg online ayurslim capsules price india illegal drugs coming from mexico neurontin medication anxiety buy generic decadron buy cheap brand cialis what does finasteride treat buy legit viagra online better than astelin zyvox sales where can you buy hoodia gordonii do need prescription viagra spain methylprednisolone cost comparison best shatavari prices atacand plus generic name buy viagra without script prednisolone buy india nitrofurantoin over counter uk overseas pharmacy no prescription tricor hydrochlorothiazide next day shipping can order lincocin canada safe place order levothroid mobic reviews jra best price prazosin how much will oxytrol cost can you buy lozol online lortab dosage mg vermox online bestellen toprol xl coupon code golden root 365 legit what classification is pletal clomid pct dosing what does ephedraxin can you buy stromectol is it illegal to order generic haldol how to use albendazole suspension risperdal tablets 0.5 mg best price for acai berry capsules levitra professional from australia generic propecia finasteride buy online clozaril generic online olanzapine purchase ceftin cost comparison losec capsules side effects suppliers of zoloft in us finpecia pill canadian disulfiram implant uk my cialis super active coupons online prescriptions glasses diovan comp side effects anafranil 20mg tab lipitor generic discount card exelon comed login pravachol vs crestor dosage zyvox cost 2012 ordering baclofen purchase voltaren on line in india trazodone high yahoo answers buy tetracycline online no prescription united states generic lipitor cost cvs voveran tablets 40mg canadian online pharmacy for albenza cialis 100 mg from china can you get pregnant while on keppra can you buy generic cheapest alphagan prices what is the dose for levaquin buy januvia no prescription keftab tablet sale why has dulcolax been discontinued canadian pharmacists association conference 2013 lotensin usa pharmacy discount calanders propecia for sale in canada fastest actoplus met uk delivery minipress tablets side effects overseas pharmacy no prescription betapace can you buy nitrofurantoin in ireland atorlip-10 price