Chào mừng bạn đến với Website Nhạc sĩ Bùi Anh Tú - Điện thoại: 0903 269 400 - Email: buianhtu_bgd@yahoo.com.vn

Danh mục

Developed by JoomVision.com

Âm nhạc

Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học môn Âm nhạc cấp THCS

(Kèm theo Công văn số 5842/BGDĐT-VP ngày 01 tháng 9 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

 

1. Mục đích

Điều chỉnh nội dung dạy học để dạy học phù hợp với chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục phổ thông (CT), phù hợp với thời lượng dạy học và điều kiện thực tế các nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng dạy học và giáo dục.

2. Nguyên tắc

Điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giảm các nội dung để giáo viên, học sinh (GV, HS) dành thời gian cho các nội dung khác, tạo thêm điều kiện cho GV đổi mới phương pháp dạy học theo yêu cầu của CT. Việc điều chỉnh nội dung dạy học thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:

(1) Đảm bảo mục tiêu giáo dục của chương trình, sách giáo khoa (SGK) theo qui định của Luật Giáo dục.

(2) Đảm bảo tính lôgic của mạch kiến thức và tính thống nhất giữa các bộ môn; không thay đổi CT, SGK hiện hành.

(3) Không thay đổi thời lượng dạy học đối với mỗi môn học trong một lớp và trong mỗi cấp học.

(4) Thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện tại các cơ sở giáo dục.

3. Nội dung điều chỉnh

Việc điều chỉnh nội dung dạy học tập trung vào những nhóm nội dung chính sau:

(1) Những nội dung trùng lặp trong CT, SGK của nhiều môn học khác nhau.

(2) Những nội dung trùng lặp, có cả ở CT, SGK của lớp dưới và lớp trên do hạn chế của cách xây dựng CT, SGK theo quan điểm đồng tâm.

(3) Những nội dung, bài tập, câu hỏi trong SGK không thuộc nội dung của CT hoặc yêu cầu vận dụng kiến thức quá sâu, không phù hợp trình độ nhận thức và tâm sinh lý lứa tuổi học sinh.

(4) Những nội dung trong SGK trước đây sắp xếp chưa hợp lý.

(5) Những nội dung mang đặc điểm địa phương, không phù hợp với các vùng miền khác nhau.

4. Thời gian thực hiện

Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học được áp dụng từ năm học 2011 - 2012.

5. Hướng dẫn thực hiện các nội dung

- Hướng dẫn này dựa trên SGK của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ấn hành năm 2011, là SGK của chương trình chuẩn đối với cấp THPT. Nếu GV và HS sử dụng SGK của các năm khác thì cần đối chiếu với SGK năm 2011 để điều chỉnh, áp dụng cho phù hợp. Toàn bộ văn bản này được nhà trường in sao và gửi cho tất cả GV bộ môn.

- Ngoài các nội dung đã hướng dẫn cụ thể trong văn bản, cần lưu ý thêm một số vấn đề đối với các nội dung được hướng dẫn là “không dạy” hoặc “đọc thêm”, những câu hỏi và bài tập không yêu cầu HS làm trong cột Hướng dẫn thực hiện ở các bảng dưới đây như sau:

+ Dành thời lượng của các nội dung này cho các nội dung khác hoặc sử dụng để luyện tập, củng cố, hướng dẫn thực hành cho HS.

+ Không ra bài tập và không kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của HS vào những nội dung này, tuy nhiên, GV và HS vẫn có thể tham khảo các nội dung đó để có thêm sự hiểu biết cho bản thân.

- Trên cơ sở khung phân phối chương trình của môn học, GV điều chỉnh phân phối chương trình chi tiết đảm bảo cân đối giữa nội dung và thời gian thực hiện, phù hợp với điều chỉnh nội dung dạy học dưới đây.

5.1. Lớp 6

 

TT

Bài

Trang

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

 

1

Tiết 6- Bài 2

17

- Ôn tập bài hát:

Vui bước trên đường xa

-Nhạc lí: Nhịp và phách- Nhịp

-Tập đọc nhạc: TĐN số 2

 

Những tiết dạy gồm 3 nội dung, nếu không có sự linh hoạt và sáng tạo, có thể GV không đủ thời gian để giảng dạy. Do đó, GV cần xác định nội dung trọng tâm của bài, nên dành thời gian nhiều hơn cho những phần nội dung mới và có thể điều chỉnh nội dung lên bài trước hoặc bài sau đó cho hợp lí (nếu bài trước hoặc bài sau có nội dung không nhiều so với thời gian của một tiết học).

Ở Tiết 6- Bài 2 có 3 nội dung. Xác định trọng tâm chính là Nhạc lí và Tập đọc nhạc. Cần dành nhiều thời gian cho 2 nội dung này. Nội dung Ôn tập bài hát có thể chuyển lên tiết trước (Tiết 5: Học bài hát Vui bước trên đường xa).

2

Tiết 14- Bài 4

 

 

35

 

- Ôn tập bài hát:

Đi cấy

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 5

- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một số nhạc cụ dân tộc phổ biến

 

 

Trong những tiết dạy gồm 3 nội dung, ngoài việc xác định nội dung trọng tâm của bài, nên dành thời gian nhiều hơn cho những nội dung mới và có thể dùng hình thức thay đổi trình tự các nội dung của tiết dạy. Nội dung mới trong bài này là Âm nhạc thường thức, nên dành nhiều thời gian cho nội dung này. Hai nội dung Ôn tập bài hát và Ôn tập Tập đọc nhạc đã có ở tiết trước, nên dành thời gian ít hơn.

Dưới đây là một số gợi ý thay đổi nội dung của tiết dạy:

*Phương án 1:

- Ôn tập bài hát: Đi cấy

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 5

- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một số nhạc cụ dân tộc phổ biến

*Phương án 2:

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 5

- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một số nhạc cụ dân tộc phổ biến

- Ôn tập bài hát: Đi cấy

*Phương án 3:

- Ôn tập bài hát: Đi cấy

- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một số nhạc cụ dân tộc phổ biến

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 5

*Phương án 4:

- Âm nhạc thường thức: Sơ lược về một số nhạc cụ dân tộc phổ biến

- Ôn tập bài hát: Đi cấy

- Ôn tập Tập đọc nhạc: TĐN số 5

Ngoài ra, vẫn còn những phương án khác… GV có thể sáng tạo nhiều cách dạy khác cho phù hợp và đạt hiệu quả tốt.

3

Tiết 27- Bài 7

 

 

53

- Ôn tập bài hát: Tia nắng, hạt mưa

- Tập đọc nhạc: TĐN số 8

- Nhạc lí: Những kí hiệu thường gặp trong bản nhạc

Trong tiết này, 2 nội dung Tập đọc nhạc và Nhạc lí là trọng tâm. Do đó cần dành nhiều thời gian cho 2 nội dung này. Ôn tập bài hát dành ít thời gian hơn. GV nên phân chia thời lượng để dạy từng nội dung theo gợi ý sau:

- Ôn tập bài hát: Tia nắng, hạt mưa : Thời gian 7-8 phút

-Tập đọc nhạc: TĐN số 8: Thời gian 20 phút

- Nhạc lí: Những kí hiệu thường gặp trong bản nhạc: Thời gian 15 phút

 

5.2. Lớp 7

 

Ở lớp 7, một số tiết có nội dung nhiều so với thời gian của một tiết học, có thể giáo viên không đủ thời gian để dạy. Ví dụ: Tiết 5- Trang 16, Tiết 6- Trang 18, Tiết 13- Trang 32, Tiết 28-trang 55…Giáo viên cần xác định nội dung trọng tâm của bài để phân chia thời gian dạy cho hợp lí (Tham khảo phần hướng dẫn thực hiện dạy các Tiết 6- Bài 2; Tiết 14-Bài 4, Tiết 27-Bài 7 ở Lớp 6).

 

TT

Bài

Trang

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 8-Tiết 29

61

Bài đọc thêm: Xuất xứ một bài ca

Đây là bài đọc thêm (theo quy định là không dạy) nhưng có nội dung tích hợp giáo dục học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nên GV bằng những hình thức linh hoạt để hướng dẫn, tổ chức cho HS trao đổi dựa trên nội dung bài đọc thêm nhưng không kiểm tra kết quả đọc thêm

 

5.3. Lớp 8

Ở lớp 8, một số tiết có nội dung nhiều so với thời gian của một tiết học, có thể giáo viên không đủ thời gian để dạy. Ví dụ: Tiết 5- Trang 14, Tiết 9- Trang 22, Tiết 20- Trang 41. Giáo viên cần xác định nội dung trọng tâm của bài để phân bố thời gian dạy hợp lí (Xem phần hướng dẫn thực hiện các Tiết 6- Bài 2; Tiết 14-Bài 4, Tiết 27-Bài 7 ở Lớp 6).

 

TT

Bài

Trang

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 4- Tiết18

35

Bài đọc thêm: Âm vang một bài ca quốc tế

Đây là bài đọc thêm (theo quy định là không dạy) nhưng có nội dung tích hợp giáo dục học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nên GV bằng những hình thức linh hoạt để hướng dẫn, tổ chức cho HS trao đổi dựa trên nội dung bài đọc thêm nhưng không kiểm tra kết quả đọc thêm

5.4. Lớp 9

Ở lớp 9, một số tiết có nội dung nhiều so với thời gian của một tiết học, có thể giáo viên không đủ thời gian để dạy. Ví dụ: Tiết 3 -Trang 12, Tiết 6- Trang 19, Tiết 9-Trang 29, Tiết 10- Trang 31. Giáo viên cần xác định nội dung trọng tâm của bài để phân bố thời gian dạy cho hợp lí (Tham khảo phần hướng dẫn thực hiện các Tiết 6- Bài 2; Tiết 14-Bài 4, Tiết 27-Bài 7 ở Lớp 6).

 

 

TT

Bài

Trang

Nội dung điều chỉnh

Hướng dẫn thực hiện

1

Bài 2- Tiết 7

24

Bài đọc thêm: Nhạc sĩ Xuân Hồng và bài hát Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh

Đây là bài đọc thêm (theo quy định là không dạy) nhưng có nội dung tích hợp giáo dục học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nên GV bằng những hình thức linh hoạt để hướng dẫn, tổ chức cho HS trao đổi dựa trên nội dung bài đọc thêm nhưng không kiểm tra kết quả đọc thêm

 

6. Hướng dẫn sử dụng phần câu hỏi và bài tập

Các câu hỏi và bài tập trong SGK cần được sử dụng một cách linh hoạt. Không cần thiết phải yêu cầu HS thực hiện đầy đủ các câu hỏi và bài tập trong sách giáo khoa. GV có thể lược bớt, thay thế hoặc bổ sung các câu hỏi, bài tập âm nhạc cho phù hợp với năng lực, đối tượng HS và điều kiện dạy học cụ thể của từng vùng, miền…

7. Hướng dẫn dạy học Nhạc lí

a) Nội dung và mục tiêu dạy Nhạc lí

Nội dung Nhạc lí ở Trung học cơ sở giới thiệu về các kiến thức sau:

- Những thuộc tính của âm thanh, một số kí hiệu âm nhạc.

- Nhịp và phách; Nhịp , , , ; Nhịp lấy đà.

- Cung và nửa cung, dấu hoá.

- Gam trưởng, giọng trưởng.

- Gam thứ, giọng thứ, giọng La thứ, giọng La thứ hoà thanh.

- Giọng song song, giọng cùng tên.

- Thứ tự các dấu thăng, dấu giáng ở hoá biểu từ 1 đến 4 dấu hoá.

- Giới thiệu sơ lược về quãng, hợp âm, dịch giọng.

Phân môn Nhạc lí cung cấp cho HS một số nội dung lí thuyết âm nhạc cơ bản và cần thiết, nhằm hỗ trợ việc học hát, tập đọc nhạc và nâng cao hiểu biết về âm nhạc. Mục tiêu của các bài học trong phân môn Nhạc lí là giúp HS biết khái niệm, đặc điểm, nhận biết kiến thức trên bản nhạc, được nghe âm thanh minh hoạ và có thể áp dụng kiến thức vào bài tập cụ thể. Thời lượng dạy nội dung nhạc lí trong một tiết khoảng 15-20 phút.

Kiến thức nhạc lí được phân bố đều ở 4 năm học, HS không được học thường xuyên, lại ít có điều kiện vận dụng, liên kết kiến thức thành hệ thống, nên đây là nội dung tương đối khó với HS. Với thời lượng không nhiều, các nội dung nhạc lí cần được giới thiệu ở mức độ sơ giản, qua thực hành để hiểu biết lí thuyết, chủ yếu để HS công nhận, không cần lí giải. GV không nên khai thác sâu, mở rộng kiến thức nhạc lí như ở trường chuyên nghiệp, chỉ cần giúp các em có khái niệm ban đầu và biết sử dụng kiến thức trong các bài tập cụ thể.

b) Quy trình dạy Nhạc lí

Những phân môn mang tính chất lí thuyết như Nhạc lí và Âm nhạc thường thức, quy trình dạy học chỉ mang tính tham khảo, không nhất thiết phải thực hiện theo đúng trình tự. Các bước dạy nhạc lí cần thực hiện là:

- Giới thiệu kiến thức nhạc lí (tên, khái niệm, vai trò, đặc điểm, tính chất).

- Minh họa kiến thức trên bản nhạc.

- Minh họa kiến thức bằng âm thanh.

- Củng cố.

c) Kĩ thuật dạy Nhạc lí

* Giới thiệu kiến thức

Giới thiệu kiến thức nhằm để HS ghi nhớ tên, đặc điểm, tính chất, tác dụng của nội dung kiến thức nhạc lí. GV giới thiệu hoặc liên hệ những điều HS đã biết để giới thiệu kiến thức mới. Ví dụ:

- Dạy về nhịp hoặc , GV có thể yêu cầu HS nhắc lại hiểu biết của các em về nhịp hoặc , vừa củng cố lại kiến thức đã học, vừa dẫn dắt sang kiến thức mới.

- Khi giới thiệu về nhịp lấy đà, GV có thể đưa ra hai bài hát đã học (một bài hát có nhịp lấy đà, và một bài hát không có nhịp lấy đà) để HS so sánh và đưa ra khái niệm. Tuy nhiên, cũng có nội dung nhạc lí, GV không nên đưa ra khái niệm mà chỉ giới thiệu về cách viết và tác dụng của nó, ví dụ như: dấu nối, dấu luyến, dấu nhắc lại, dấu hồi, khung thay đổi, dấu thăng, dấu giáng…

*Minh họa kiến thức trên bản nhạc

GV yêu cầu HS tìm các bài hát hoặc bản nhạc có sử dụng kiến thức vừa học, để các em thấy kiến thức đó gần gũi với thực tế. Ví dụ:

- Dạy về nhịp , GV yêu cầu HS tìm những bài hát, bản nhạc trong SGK có sử dụng số chỉ nhịp này.

- Dạy về thứ tự các dấu thăng, dấu giáng ở hoá biểu, GV yêu cầu HS tìm các bài hát, bài Tập đọc nhạc trong SGK có sử dụng hoá biểu, sau đó hướng dẫn các em xác định giọng của các bản nhạc đó.

* Minh họa kiến thức bằng âm thanh

Đây là một hoạt động quan trọng trong việc dạy Nhạc lí, giúp HS không chỉ biết lí thuyết mà còn được nghe âm thanh để hiểu rõ hơn về các khái niệm, vai trò, tác dụng của kiến thức nhạc lí. Điều rất quan trọng là cần cho HS nghe ví dụ nào để các em hiểu được bản chất của kiến thức. GV có thể đàn, hát hoặc dùng băng, đĩa hình để cho HS nghe, nhận xét sự khác nhau giữa bản nhạc có sử dụng và không sử dụng kiến thức nhạc lí đó.

Dưới đây là một số cách minh hoạ kiến thức nhạc lí bằng âm thanh.

- Dạy về nhịp, có thể thực hiện các bước sau:

+ Cho HS nghe một tiết điệu nhịp như Foxtrot hoặc Country trên đàn phím điện tử, HS nghe và cảm nhận về phách mạnh và phách nhẹ của loại nhịp này. Tốt hơn nếu các em vừa nghe vừa tập vỗ tay thể hiện phách mạnh, phách nhẹ của loại nhịp này.

+ Trên nền tiết điệu đó, GV đàn giai điệu có dùng phần đệm một bài hát viết ở nhịp mà HS đã học để các em thấy nhịp này được ứng dụng vào thực tế như thế nào (ví dụ bài Tiếng chuông và ngọn cờ).

- Dạy về cung và nửa cung, có thể thực hiện các bước sau:

+ HS nghe gam Đô trưởng, trong đó có 2 quãng nửa cung và 5 quãng một cung.

+ HS hát 1-2 câu có sử dụng quãng nửa cung, ví dụ bài Bạn ơi lắng nghe (dân ca Ba-na, Tây Nguyên):

- Dạy về giọng cùng tên, GV có thể giới thiệu và minh họa bằng bài hát Một mùa xuân nho nhỏ (Trần Hoàn) cho HS nghe và cảm nhận về đặc điểm, ứng dụng của giọng cùng tên. Bài hát có 2 đoạn, đoạn 1 viết ở giọng La thứ, đoạn 2 chuyển sang giọng cùng tên là giọng La trưởng. Cũng có thể dùng những bài hát khác để minh họa về việc chuyển sang giọng cùng tên là bài Trở về Su-ri-en-tô (nhạc Italia), Bóng cây kơ-nia (nhạc Phan Huỳnh Điểu) hoặc Tuổi đời mênh mông (Trịnh Công Sơn)…

- Dạy về hợp âm, có thể thực hiện các bước sau:

+ HS nghe hợp âm Đô trưởng với 3 âm lần lượt vang lên.

+ HS nghe hợp âm Đô trưởng với 3 âm vang lên đồng thời.

+ Thực hiện tương tự với một vài hợp âm trưởng, hợp âm thứ, hợp âm bảy.

- Dạy về dịch giọng, có thể làm theo cách sau:

+ GV giới thiệu bài TĐN Con kênh xanh xanh, (Nhạc và lời: Ngô Huỳnh) viết ở giọng Đô trưởng.

+ GV đàn cho học sinh hát lời bài Con kênh xanh xanh ở giọng Đô trưởng.

+ GV giới thiệu bài Con kênh xanh xanh viết ở giọng Rê trưởng, HS quan sát để nhận thấy bản nhạc đã được dịch giọng.

 

+ GV đàn cho HS hát lời bài Con kênh xanh xanh ở giọng Rê trưởng.

+ GV giới thiệu bài Con kênh xanh xanh viết ở giọng Mi trưởng, HS quan sát để nhận thấy bản nhạc tiếp tục được dịch giọng lần nữa.

+ GV đàn cho HS hát lời bài Con kênh xanh xanh ở giọng Mi trưởng.

+ Có thể thực hiện tiếp tục với các giọng Pha trưởng, Son trưởng, La trưởng.

Với cách dạy trên, HS vừa được quan sát, vừa được hát lời bài Con kênh xanh xanh với giọng cao dần lên (Đô trưởng, Rê trưởng, Mi trưởng), sẽ giúp các em hiểu rõ bản chất của dịch giọng và sẽ rất hào hứng khi tham gia bài học này.

Củng cố

HS thực hiện 1-2 bài tập nhạc lí đơn giản hoặc yêu cầu các em nhắc lại kiến thức vừa học.

Tuỳ thời gian dạy học và năng lực của HS, GV có thể đưa ra một số bài tập nhằm củng cố kiến thức. Ví dụ về một số dạng bài:

- Viết một hình tiết tấu gồm 4 nhịp, trong đó sử dụng một nốt trắng, bốn nốt đen và bốn nốt móc đơn. Ví dụ kết quả HS làm được là:

- Viết lên khuông nhạc có 4 nhịp, sử dụng với cao độ bất kì, trường độ có một nốt trắng, bốn nốt đen và bốn nốt móc đơn. Giả sử GV gợi ý HS vẫn dùng tiết tấu trên, kết quả các em làm được có thể là:

- Có bạn viết đoạn nhạc ở nhịp , hãy cho biết những ô nhịp nào bạn đã viết sai về trường độ?

- Ghi khoảng cách cung và nửa cung giữa các nốt cho đúng.

- Xác định những quãng sau là quãng mấy?

 

d) Những điều cần tránh khi dạy Nhạc lí

- GV dạy sai về kiến thức, phân tích, giải thích không đúng về bản chất của kiến thức.

- GV chỉ thuyết trình, diễn giảng mà không cho HS được nghe âm thanh, được quan sát hay làm bài tập.

- GV phân tích sâu, mở rộng về kiến thức nhạc lí, làm nội dung trở nên rườm rà.

- GV yêu cầu HS làm bài tập không phù hợp với mục tiêu.

8. Hướng dẫn dạy Tập đọc nhạc

a) Mục tiêu dạy Tập đọc nhạc

- HS hiểu bản chất của tập đọc nhạc là quá trình khám phá ra giai điệu bản nhạc.

- HS nắm vững tên nốt nhạc, có kĩ năng giải mã về cao độ và trường độ của nốt nhạc để đọc đúng giai điệu, biết đọc bài Tập đọc nhạc kết hợp gõ phách hoặc đánh nhịp.

- Giúp HS phát triển tai nghe, cảm thụ về âm thanh, hỗ trợ việc học hát và phát triển năng khiếu âm nhạc của các em.

b) Quy trình dạy Tập đọc nhạc

Hiện nay, đa số GV thường dạy tập đọc nhạc với quy trình gồm 8 bước sau.

- Giới thiệu bài Tập đọc nhạc

- Tìm hiểu bài Tập đọc nhạc

- Luyện tập cao độ

- Luyện tập tiết tấu

- Tập đọc từng câu

- Tập đọc cả bài

- Ghép lời ca (nếu có)

- Củng cố, kiểm tra Có hai điểm cần lưu ý về quy trình dạy tập đọc nhạc.

+ Lưu ý thứ nhất : 8 bước trong quy trình là những hoạt động cần thiết để dạy tập đọc nhạc, nhưng đó không phải là các yếu tố cố định, GV có thể thay đổi trình tự 2 bước là luyện tập cao độ và luyện tập tiết tấu mà không ảnh hưởng gì đến kết quả học tập.

+ Lưu ý thứ hai: GV có thể thực hiện tuần tự từng bước trong quy trình nhưng cũng có thể kết hợp 2-3 bước lại với nhau. Ví dụ có thể đưa bước tập nói tên nốt nhạc, luyện tập cao độ, luyện tập tiết tấu vào trong bước tập đọc từng câu. Như vậy, GV sẽ hướng dẫn HS tập nói tên nốt nhạc, luyện tập cao độ, luyện tập tiết tấu rồi tập đọc câu 1. Sau đó dạy câu 2 tương tự.

c) Những điều cần tránh khi dạy Tập đọc nhạc

- Tránh dạy sai kiến thức.

- Không dạy tập đọc nhạc bằng cách truyền khẩu, không đọc mẫu nhiều và biến tập đọc nhạc thành hát tên nốt nhạc.

- Không nên đàn giai điệu quá nhiều hoặc giáo viên đọc mẫu bài Tập đọc nhạc trước khi HS tập đọc, làm giảm tính tích cực của HS, các em không có động lực để giải mã và khám phá giai điệu.

- Xác định không đúng trọng tâm, ví dụ luyện tập cao độ hoặc tiết tấu quá lâu. Chỉ thực hiện 4 bước (giới thiệu bài Tập đọc nhạc, tìm hiểu bài, luyện tập cao độ, luyện tập tiết tấu) trong khoảng 10 phút, nếu kéo dài hơn có thể không đủ thời gian để đọc từng câu đồng thời làm giảm hứng thú học của HS.

-Với những bài Tập đọc nhạc có lời ca, không nên dạy học sinh tập hát trước để các em nắm được giai điệu, rồi mới hướng dẫn đọc nhạc. Cách dạy này mắc phải 2 sai lầm, thứ nhất làm HS chú ý đến lời ca hơn là nốt nhạc, thứ hai làm các em không còn động lực khám phá giai điệu của bản nhạc.

- Không nên căn cứ vào lời ca để chia câu nhạc, không căn cứ vào lời để gõ đệm.

- Không để HS ghi tên nốt vào bài Tập đọc nhạc (GV yêu cầu HS cần phải thuộc nốt nhạc).

- Không nên yêu cầu HS học thuộc bài Tập đọc nhạc.

- Không xác định đúng mục tiêu dạy tập đọc nhạc, coi dạy tập đọc nhạc chỉ để giúp HS hát đúng lời ca.

_____________________

Tin tức / Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học môn Âm nhạc cấp THCS
how fast do you lose weight on wellbutrin buy gasex online safely bactrim forte dosage can i get glycomet himplasia spain brahmi medication side effects how to use allinternalpasswords.xls kamagra chewable generic wikipedia drugs bactrim tablets on line to buy florinef online uk buy actoplus met online overnight delivery getting off topamax weight gain bystolic 10 mg feldene without script purchase lexapro cheap atacand dose range best full coverage drugstore foundation for oily skin buy sustiva online amazon what are the side effects of femara purchase baclofen cheap generic prescription avapro tablets 150mg can you buy ginseng grocery store how much does singulair cost at costco minipress in italia where can i get serpina getting lipothin in australia hyzaar buy online canada aldactone 100mg bodybuilding toradol western australia ayurslim doctors online can you buy isoptin over the counter in germany safe buy ralista online best place to order fincar in us nitrofurantoin retard-ratiopharm spc cod levsin bentyl pharmacies what is zanaflex used to treat buying prescriptions from canada legal picture of avapro tablets does 36 hr cialis work finasteride shipping canada side effects of carafate in dogs where can i get some pilex kytril next day shipping florinef tablets dogs half inderal la 80 mg weight gain exelon prescription assistance program albenza order is yaz better than yasmin order hyaluronic acid online uk tetracycline billig kaufen clarithromycin better than erythromycin buying cleocin gel in manchester pictures of celexa pills zoloft anxiety what is meloxicam 15 mg tablet used for list of tesco stores selling detrol can you buy capoten over the counter arimidex.com lexapro pharmacies mail order generic tetracycline how long will it take for metformin to work for pcos where can i order hytrin where to buy cheap generic revia bupropion generic vs brand name zanaflex dosage 4mg order prandin pill generic lithium switzerland comprar lioresal portugal buy cheap letrozole uk where to get doxycycline for acne buy lozol in singapore there generic form atacand cytotec tablets insert iv colchicine toxicity glucotrol xl prices usa prednisona efectos secundarios embarazo efectos colaterales sertralina 100 mg mestinon cheap uk where do i xenical in india cost of cymbalta with no insurance best price for micardis trileptal medicine chloroquine online usa no prescription what does tegretol retard do property for sale in calan bosch is premarin legal in uk best natural viagra for women clozaril 100 mg clozapine to buy rosuvastatin in uk dulcolax maximum daily dose order atarax online no presctiption compare prescription prices cvs walgreens himcocid tablets tricare prescriptions by mail drugsorder prometh with codenein viagra pills sildenafil citrate ventolin inhalers wo prescription online sale of buspar xenical results forum ver revista tu online psoriatic arthritis patient uk digoxin pharmacy prices list lotensin tablets buy kamagra online canada buy probalan usa buy ophthacare online amazon yasmin us companies only online overseas pharmacy reviews proventil for sale pharmacy ceftin doses for sinus infection lamictal dose for unipolar depression clomid online fast delivery tulasi cheap isoniazid prescription medicine zyrtec tablets 10 mg dosage allopurinol prescription congestive actos discounts codes comprar kamagra chewable en argentina evista tablets for purchase how much does arimidex cost in the uk why is alli not available in the uk now generic celadrin uk paypal pharmacy mexico capoten artane child abuse kytril pharmacy prices list buying haldol from canada no prescription order imuran cheap depression and anxiety medication list buy brand levitra australia depo provera use in canada buy saw palmetto mg online cheap calan porter villas actos for sale philippines can you order zyrtec place prescription safe is mail order benicar safe how to buy brand amoxil resources for diamox acai berry living xs singapore prevacid for sale usa northwest pharmacy convention idaho minipress order what is propecia propak buy pills chloromycetin online levitra professional medication on line how to order micronase online can you buy sublingual in ireland 20mg cialis overnight shipping buy lisinopril from india legal buy diltiazem online canada best cabana prices in vegas eurax over the counter generic hytrin paypal buy bupron sr usa allopurinol prescription medication buy cheap cardura can levaquin make you gain weight allintext cheap generic viagra no prescription medrol dose pack zoloft 40mg to buy cabgolin buy nitroglycerin from mexico online elavil antidepressant dosage alternative medication to tamoxifen is there an over the counter substitute for singulair ordering astelin on line buy vantin online no prescription us comprar viramune portugal low price pilex uk buy decadron hong kong generic canadian pharmacy buy celebrex online non prescription letrozole cancer drug side effects buspar medication wikipedia generic brand for provera lisinopril-hydrochlorothiazide maximum dosage voveran free shipping very cheap kamagra oral jelly zantac 75 best price bystolic medicine blood pressure ibuprofen alcohol withdrawal best online pharmacy generic lukol sustiva without a prescription brand name viagra from canada starlix sublingual dosage atarax 25mg for anxiety zyrtec sold over counter symptoms of ovulation on clomid walmart pharmacy jobs nc can you buy hoodia online pamelor online usa no prescription levaquin 500 mg reviews fluoxetine mexico pharmacy isoniazid cheap price ortho tri cyclen to buy use of rosuvastatin tablets how to import sominex how much does luvox cost buying phenergan from canada no prescription rogaine 5 online uk tricor new zealand lloyds pharmacy alli discount codes buy online evista generic buy januvia australia promethazine online buy haldol without rx aqua band best songs buy lipitor hong kong cordarone from europe metformin fast uk buy torsemide patch order online no prescription buy adalat ventolin overdose potassium buy diclofenac potassium canada nombre generico de anafranil what is maximum dosage for keppra xr india seroflo price terramycin shipping overseas what is periactin donde puedo comprar emsam trazodone tablets dipyridamole online uk clomid 100mg side effects avalide prices usa low cost overnight coumadin valacyclovir hydrochloride vs. valtrex propranolol dose haemangioma cloridrato de ciprofloxacino 500 mg indicaes buy actoplus met uk orlistat fda approved lanoxin comprar zyloric allopurinol tablets cialis super active medication where to buy flomax pills buy online canada pharmacies online that sell noroxin to buy viagra jelly famvir refills low cost cholestoplex lopressor indications use can you take sumycin daily where to get nexium valtrex generic form actoplus met in canada side effects of elavil in dogs where to allopurinol order free shipping lexapro dosage for anxiety ordering phenergan low prices discount tomar clorfenamina embarazo what does bactrim treat std colchicine cheap uk malaseb wipes pets exelon spain proscar discontinued wordpress site hacked viagra biaxin 100mg cheep aleve tablets inactive ingredients glucophage xr max dose toradol shot for migraine buy online shatavari generic lithium companies australian stock exchange atorlip-5 cheap uk buy meclizine hong kong comprar accutane online luvox reviews ocd zoloft generic equivalent dilantin for daily use canada safe buy cefadroxil online finasteride echeck buy flonase online thru paypals quickest lisinopril canada and lipitor lasix prescription medication brand moduretic buy yasmin on line buy cefixime with paypal isotretinoin claravis reviews no prescription tofranil sale buy actos with no rx cialis from india review citalopram online in canada ou acheter cytotec au maroc crestor generic launch asacol prices usa buy doxazosin 10 alli cheap online mycelex-g over counter tadifil 20 citalopram mg order buy vasodilan singapore quiero comprar fluoxetine does sinequan cause weight gain super scooter 1000 lithium suhagra prices cvs ortho cyclen generic sprintec reviews what is the digoxin toxicity level tetracycline antibiotics list yasmin without rx side effects of actonel once a week imuran tablets for dogs where to buy aleve ointment what is doxycycline hyclate used for buy terramycin with celexa online in usa generic glucotrol xl usa pharmacy lithium batteries overseas rumalaya forte prescription coupon what class of drugs is cymbalta class a buy genuine viagra australia very cheap anafranil zestril tablets us online diamox over the counter walgreens buy voltaren 50 a quando viagra generico in italia female viagra order canada protonix and plavix 2011 buy generic nexium online atacand plus medicine atorvastatin calcium spc donde comprar cialis espaa cialis soft india sale buy minipress in usa lipothin pill canadian levitra italiano norvasc without prescriptions children;s motrin 100mg 5ml lisinopril price without insurance equivalent dose esomeprazole omeprazole brand prednisolone for sale when to take clomid cycle doctor yasmin indian pill ordering tamoxifen citrate how to get prescribed promethazine and codeine cough syrup prescription elimite cream glucophage without insurance ibuprofen pregnancy webmd kytril delivery lipitor online in us cipro weight gain buy differin 80 mg online common side effects of pantoprazole buy clozaril online no prescription united states aciclovir discount drugs zovirax health canada hyaluronic acid can you buy jelly in ireland canadian generic viagra phenergan over the counter canada seroquel 20 mg side effects can you buy nizoral prescription order walmart pharmacy prices adderall cialis prix where to buy cialis with amex ordering hydrochlorothiazide online lowest comprar toprol xl online suprax 400 mg 5 film tablet generic drugs today show carafate doctors online buy cheap avalide online generic antabuse canadian pharmacy where to buy saw palmetto in singapore generic benemid switzerland no prescription needed cailis phenergan generico online cheap depakote 40 mg comprar starlix original where to get acai berries in canada betnovate cream prescription only order remeron overnight where to purchase reminyl original benicar online where to buy cheap generic glucophage discount lipitor card cephalexin for dogs side effects 500mg uroxatral dosage too high maxalt online pharmacy uk where do alligators live in the winter dark chocolate acai berries costco costco wellbutrin xl what is the generic for vasotec over the counter medicine celebrex minipress doctors online accutane now pregnant over the counter medicine that acts as tinidazole unique hoodia pills review order topamax from uk without prescription buy effects acticin online zetia discount pharmacy where can i buy nolvadex in uk overnight pharmacy cialis sublingual canada buy roxithromycin without prescription online pharmacy uk finast alli pills coupon printable expect second month accutane rythmol canadian pharmacy best generic kamagra review is there a generic for diflucan uk version of zenegra tamoxifen online pay paypal over the counter allegra cost xenical dose diaria flomax next day delivery sertralina efectos secundarios embarazo low cost overnight topamax my starlix coupons where acai berry is grown order abilify online uk lamictal weight gain women wellbutrin xl delivery walgreens viagra generic zyrtec d available uk levothyroxine 125mcg buy benfotiamine australia bystolic canada prescription discount code for atarax fluoxetine online buy diamox online no prescription us i pill vantin website non prescription drugs from india generic pharmaceutical press herbal medicines women viagra nasal spray malegra dxt sold over counter where benfotiamine advair diskus pharmacy apcalis sx without insurance purchasing female cialis online tricor lawsuit best place to order sinequan in us is clozaril a prescription drug side effects of thyroid medication synthroid fast doxazosin delivery calan no prescription compare prices capoten tablets uses free sample of viagra or cialis midamor discount betnovate next day delivery over counter diabecon tadapox drugs online purchases pfizer coupons and samples levitra viagra cialis price comparison stats group careers isoptin limited india dilantin drug class himalaya purim tablets price lipo weight loss injections side effects matrix red pill blue pill youtube buy geriforte syrup mexican pharmacies cost of zoloft at cvs what is the usual dosage for prilosec buy cheap paxil buy wellbutrin sr online uk no prescription possibile acquistare il viagra online order micardis plus anxiety medication for children natural anastrozole 1 mg for men does mestinon make you gain weight number of independent pharmacies in canada aciphex canadian pharmacy buy brand alesse canadian pharmacy pain meds no prescription dapoxetine for daily use canada como combatir la disfuncion erectil where is the cheapest place to buy viagra acai berry weight gain what does tricorn mean propranolol hydrochloride extended release capsules buy femara 100mg online minocin in the uk now finpecia supplier in uk buy nitroglycerin lowest price antabuse overnight pharmacy protonix canada drugs car games 1000 net citalopram 10 mg best place buy phexin pct clomid pills pct metformin usan generic carafate us benicar from india iv hydrocortisone uses quiero comprar viagra sin receta en argentina non prescription xenical pharmacy retin-a 0,05 spain safe to buy generic erection packs 2 from canada diclofenac side effects depression indian generics online chloromycetin buy wellbutrin online pharmacy order skelaxin pill cleocin hcl side effects buy zithromax single dose packets metronidazole alcohol in cooking actos generic 2012 kamagra 100 gold uk drug market order cozaar lotrisone generic himcolin legal us what is aleve made up of ordering zovirax usa minomycin mail order premarin 2.5 mg tablets cymbalta pas cher italie what is prazosin hcl 2mg oxytrol and weight gain order zestril pill buy olanzapine hong kong rumalaya generic cheap costs buy alligator clips hairbow making zyrtec dosage for adults xenical sale canada zyrtec maximum dosage tadalis pills online in the usa trazodone hydrochloride india tofranil non perscription countries buy cefixime online no prescription tablets avalide paypal where can i buy celebrex online mexican pharmacy no prescription l-tryptophan take tamoxifen citrate pct lozol for sale online unisom makes me tired next day methotrexate over the counter usa cipro cheap price trazodone reviews for insomnia can you cut amitriptyline pills buy albendazole in the uk overseas pharmacy no prescription viagra super active cozaar without prescription alphagan pharmacies brimonidine tartrate clomid side effects around ovulation acivir pills coupons nymphomax women buy kamagra oral jelly vs viagra can you only get kamagra oral jelly on prescription buy propecia boots pharmacy nexium class b drug brand olanzapine for sale original femcare online online sale of glucophage buy generic liv 52 online purchase female viagra on line in usa amsterdam pharmacy new york pharmacy escrow prednisolone pharmacy coupons diltiazem now biaxin dosage recommended what are common side effects of lisinopril renagel tablets australia dialysis depakote comments haldol online pharmacy where purchase detrol online pharmacy that is safe to use robaxin from zentel 200 mg 6 tabletas what is the difference between cialis professional and cialis purchase skelaxin lowest price generic levitra super active switzerland side effects suhagra pills best place buy paroxetine requip discount coupons what is clonidine tablets top 10 online toradol sites ordering paroxetine usa mexican pharmacies that ship to us medications brands viagra canada where to purchase isoniazid medicine cephalexin side effects ampicillin capsules uses alli precio farmacia buy lisinopril without rx online pharmacy no prescription needed keftab side effects taking alli pill what is the drug maxalt-mlt cytoxan lawsuit boots aspirin and codeine tablets flagyl 500 mexico innopran xl sale ranitidine tablets ip ciprofloxacin price india order cafergot online in usa how do you get a prescription without health insurance goes you buy diflucan over the counter in canada cabgolin online in us where to buy ampicillin online canada ordering viagra generic cialis do boots chemist sell viagra citalopram medicinenet celexa side effects anxiety plavix drugs pharmacy colchicine online canada buy how to use tretinoin 0,025 paxil for dogs buy lantus solostar side effects flagyl for dogs vomiting actos without script aalesund vigra norway buy genuine antabuse uk shuddha guggulu from usa robaxin tablets uses diclofenac buy online usa brand amoxil with paypal payment minocycline hcl 100mg capsules is generic anacin effective brand celebrex buy brand tegretol for sale acheter pas cher viagra brand levitra medication on line cialis 20 mg 30 tablets lithium cost per kg roxithromycin drug oversea levitra professional sale 20mg generic differin order in the us triamterene visa side effects of xenical orlistat 120mg dipyridamole pills will i am where is the love lyrics buy minocycline usa brand benadryl buy coumadin drugstore.com pastillas para abortar en puerto rico generic antabuse safe what to expect after stopping depo provera hytrin medicine children plavix 75 mg spc medicine calan products buy online deltasone delivery tetracycline mexico doxycycline hyclate 100mg treatments free or low cost zofran can you side effects buy generic grifulvin v levitra plus pharmacy negative side effects of hoodia elocon tablets for sale dosage of metformin for pcos restless legs syndrome improved by pramipexole a double-blind randomized trial no perscriptionpharmacy digoxin legal us effetto antabuse wikipedia ordering low dose maxalt better than celadrin over the counter medicine similar to singulair top 10 online cialis sublingual sites viagra online buy india generic medicine for aricept buy ginseng india menosan lawsuit canada cytotec without prescription miami como comprar hoodia no brasil missed dose triamterene prescription free drugs online billig precose online kaufen what if i missed a dose of coumadin buy alli 120 pack compare prices order nitrofurantoin side effects of phenergan dm define zofran medication Purchase 20mg Purchase aciphex proscar is the generic drug of kamagra gold prices cvs cialis mg tablet avodart price costco cialis soft on line for sale no script buspar generic india doxycycline direct sunlight ethionamide generic wikipedia drugs what is lasuna pills used for over the counter cordarone olanzapine no rx how much does albendazole cost how much is meclizine tablets buy avodart 200 etodolac online overnight get trazodone las vegas acheter zyrtec sans ordonnance hyzaar medication high blood pressure buying imuran from canada no prescription buy generic pravachol protonix price cvs order viagra soft pill danazol in the uk now diflucan reviews for yeast infections cheap buy aldactone without cost of prednisone without insurance buy viagra mexican pharmacies oder mg tablets of toradol allopurinol dosages cheap eulexin usa buying lisinopril a physician orders 750 mg of chloramphenicol asacol mist canada why is there a shortage of zyban zebeta shop net buy calan mg online canadian pharmacy primatene mist aleve tablet india best price pletal insurance agent levothroid spain i pill bupropion website prescription best price for nizoral bentyl dosage for ibs generic lukol uk paypal side effects of forzest compare prices asacol indian american pharmacy association what drug category is biaxin generic lasuna for sale on line wellbutrin sr over counter buy colospa for daily use lopid order canada 24 hour pharmacy liverpool aricept medication doctor buy sumycin in ireland chloromycetin side effects uk biaxin pharmacy mail order nike air max leopard pack uk how long does it take for medrol dose pack to start working renagel pill shortage zofran sublingual rxlist buy lopressor 100 cheap voltaren mg buy mentat australia what is the aspirin dose for dogs noroxin tablets alcohol erythromycin cheap price can i get advair diskus discount drugstore strattera atomoxetine terbinafine cream otc eulexin on line for sale no script tamoxifen drug delivery system canadian allegra d 24 hour shipping lipitor commercial roller coaster comprar dilantin pela internet purchase nizoral cheap purchase there cheapest malegra fxt order viagra professional online with visa is hyzaar a generic drug generic remeron overnite shipping can you buy inderal propranolol minocin next day haldol with prescription buy brand clozaril buy fincar inhaler canada buy propranolol 40 mg fexofenadine hcl high all types of drugs list doxycycline generic tablets flomax max dose order 1 accutane mg isotretinoin best place buy tegretol pct is generic viagra effective and safe buy kamagra lowest price do natural viagra alternatives work oral jelly uk buy kamagra online periactin maximum dosage purchase cialis online no prescription what is the song dramamine by modest mouse about australian pharmacy domperidone betnovate discount medications what is nitrofurantoin mono mac used for synthroid doses 50 mcg ortho tri-cyclen for men in usa where can i get some diltiazem crestor rosuvastatin cost what is astelin spray acai berry cleanse over the counter retino-a cream 0,05 rx cost of zofran at walmart best price for real reglan pastilla viagra para mujer buy acai berry juice nizoral anti dandruff shampoo price in india metformin now co uk unisom troops in somalia cost of medrol dose pack with insurance mestinon reviews for men buy cheap tadalafil cheapest lasix in the uk provera rxlist citalopram 2 weeks now donde comprar aricept flomax relief spc buy cialis no prescription in uk advair diskus discounts allegra new zealand clonidine tablets for purchase comprar antabuse original en madrid canadian pharmacy viagra paypal can you buy zebeta over the counter in germany bad side effects of zoloft buy tamoxifen citrate breast otc allergy medication claritin overnight tadacip recreational viagra forum starting dose of propranolol for anxiety side effects of furosemide in babies quiero comprar zenegra canadian aciphex buy snovitra super power hong kong lopid medication where to buy where can i buy avodart in canada nasonex mometasone furoate nasal spray buy himplasia new zealand online what types of ayurslim are there cheap voltaren no prescription us pharmacy prices cialis what does generic d look like canada allegra no prescription diovan hct there generics lexapro beat way to order tamoxifen what does the drug propranolol do levitra plus online pharmacy uk anafranil limited india cialis tadalafil 200 mg strattera medication reviews clomid prescription uk canadian online pharmacy ambien generic name for bupropion what is baclofen medication used for korean ginseng capsules review where to buy fluoxetine actos cost at walmart methotrexate injections and sun exposure generic from styplon generic cefixime switzerland otc sale chloramphenicol nolvadex over the counter usa viagra pfizer rezeptfrei kaufen prescription prednisone dosage acheter zyban pas cher ordering tetracycline uk why has viagra been discontinued cassava root pills twins is generic serpina effective diclofenac shortage canadian pharmacy trial erection packs 1 what is the most reputable online canadian pharmacy what does tretinoin 0,05 buy generic cialis online with prescription azithromycin side effects 100mg clomid success pcos legal buy bupropion online canada can you buy nizagara online zovirax ointment cold sores reviews side effects of amiloride hydrochloride obsidian order alliance current price requip methotrexate lowest price promethazine hydrochloride australia left temporal parietal lobe function buy advair diskus 100mg online elimite tablets from buy buy domperidone without rx why is there a uk alli shortage what are the negative side effects of cialis discount malegra fxt mg zyprexa price phenergan drug canadian pharmacy norvasc in the uk now safe prednisone buy buy mirapex cheap canadian alliance of student associations 2010 casa kamagra oral jelly uk delivery medication for anxiety and depression herbal buy oxytrol hong kong new generic name for lipitor target pharmacy generic price list order liposafe lowest price how long does it take for carafate to work pletal online in usa buy maxalt visa tetracycline hydrochloride india tofranil precio mexico how to purchase citalopram online nexium buy online us ashwagandha dosage too high combivent medication side effects what is sustiva pills used for css content after image cordarone online forum viagra super active with paypal payment cialis soft drug in germany pharmacy tamoxifen pharmacy price do you need rx anafranil pharmacy tech jobs overseas synthroid medicine cost sites that sell cialis primatene mist inhaler replacement pulmicort respules uses how to get a private prescription for viagra will 600 mg of gabapentin get you high buy cymbalta discount lilly cymbalta sales nymphomax delivery uk fda furosemide shortage ajanta pharma ltd delhi average effective dose of zoloft online generic bupropion lexus rx 350 f sport canada arava brand positioning rx doctor side effects of prednisone 10 mg daily fda approved online pet pharmacies lowest price viagra viagra las angeles kytril tablets 2mg how to take ventolin with spacer donde comprar tadalafil en argentina selegiline patient uk max mendez when will generic levitra be available generic claritin d price online sale of levaquin mixing alcohol flagyl why does orlistat cost more than xenical order retin a 0,05 lowest price where can i get aciclovir donde comprar zetia hydromorphone vs morphine potency lisinopril 20 mg hctz 12.5mg can cialis and levitra be taken together metformin generic trade names stromectol canadian pharmacy can i get metformin over the counter synthroid symptoms overdose cabgolin canada drug store pilex weight gain can you get antibiotics over the counter in usa colchicine toxicity dose order viagra by phone approved aleve drug class over counter substitute synthroid propecia online pharmacy canada low dose amitriptyline sleep mg pastillas para una ereccion mas prolongada remedio sertralina serve pra que where purchase cymbalta ranitidine powder for horses levitra professional drug canadian pharmacy trileptal bipolar disorder reviews metformin medicine children how to take zyban for smoking cessation hytrin uses medication cheap prescription meds for dogs lotrisone lowest price buy astelin without a script buy tablets usa kamagra 100mg carafate prescription only toradol shot side effects isoniazid cost india top 10 club meds western drug singulair can i make retino-a cream 0,025 how to purchase bactroban online buy protonix finax shoppers drug mart canadian pharmacies no rx needed keflex without a script is mail order flovent safe how to take lamisil mg serpina buy without legal buy medrol online canada best pharmacy to order carafate cost of levitra in india buy motilium 200 lisinopril drug in usa pharmacy cat costa dostinex cheap aciphex buy online meclizine buy online ceftin from usa can you take voveran sr daily cialis super active italiano vasotec weight gain generic ampicillin trihydrate allopurinol not generic crestor no prescription fedex ups cialis soft prix en pharmacie en france buy clonidine tablets buy cheap kamagra oral jelly gel lopressor not generic what is zovirax acyclovir ointment seroquel not generic cardizem without a perscription donde comprar indocin buy atacand boots pharmacy online drugstore canada bc what does the drug crestor do diclofenac buy canada accutane miracle acne drug puerto rico state board of pharmacy side effects of xeloda 500mg can you order levitra super active relafen side effects mayo clinic fluoxetine dose for depression voveran for sale buy bactroban paypal order generic astelin tamoxifen medication where to buy where to buy saw palmetto in canada what is doxycycline tablets for comprar brahmi online trileptal buy without flovent australia buspar online pharmacy uk prednisone pills poison ivy zithromax cost at walmart buy uk actors actos cheap cuanto sale yasminelle argentina beat way to order estrace can you buy tenormin prescription generic clomid twin success stories 2012 cleocin medicine where can i get some augmentin discount coupons for uroxatral discount zestril mg pharmacy open 24 h london is there a drug comparative to floxin order alphagan canada buy aciclovir 10 online pharmacy is viagra over the counter in canada cheapest eldepryl tablets uk how often to take procardia buy imuran online amazon side effects evista pills what does the pill mobic do online generic aleve universities offering masters in pharmacy in canada phenergan with codeine pediatric dose singulair side effects rxlist low price yagara uk can you order advair diskus drugs brand name ventolin tablets pregnant women where to get cozaar medrol prospect gyne-lotrimin tablets online what is the dosage for clonidine medrol tablets use for there real generic levitra cheap allopurinol prescription daiichi sankyo benicar coupons voveran sr on the internet cialis non perscription countries mircette uses medication albenza online pharmacy uk brand levitra without prescription from canada tamoxifen 20 mg daily diprosone lotion for hair growth zestril tablets for purchase express care pharmacy rowlett texas amitriptyline alcohol interaction order etodolac lowest price viagra soft fast mexico flagyl er generic name viramune doctors online what does saw palmetto plant look like side effects of tamoxifen therapy buying diamox in kathmandu buy septilin greece vasodilan over counter can i get yasmin rosuvastatin usa cvs prices elocon ointment 0.1 price procardia women buy healthy mango shake myambutol sale yasmin by mail discount lincocin voveran supplier in uk tinidazol online pharmacy allegra 120 cost in india teva-hydrochlorothiazide 25 mg side effects can order carafate canada purchasing viagra online safe diltiazem er reviews canada order moduretic depakote tablets pictures paxil buy canada brand name arava online buy betapace without rx buy januvia capsules mirapex sales purchase live crawfish in houston serophene without prescription miami how much will tegretol cost where can i get some trental where do i dostinex in uk zocor online in usa what does paroxetine hcl do alli slimming pills birth control pills viagra professional rumalaya mail order india buy meds online no rx is it safe to take viagra with alcohol rumalaya liniment prix en pharmacie en france cozaar side effects forum purchase pure acai berry pills cleocin buy canada xalatan sale american express india credit card online login erection packs 1 drugs cialis buy alligator gar uk canadian where can i get leukeran pills exelon commercial music terramycin new zealand fluoxetine 20mg capsules weight loss promethazine with codeine online pharmacy order valtrex from canada without prescription how to buy uroxatral golden root blue pill review diovan india companies only price increase keflex nitroglycerin iv shortage long time side effects coreg buy alphagan glaucoma ocular can you order ethionamide floxin drug class misoprostol cytotec in italia side effects of female viagra entocort in the uk is prescription required for viagra in canada comprar valtrex portugal singulair coupons bactrim with prescription how to order benemid coumadin diet buy voveran pills online canadian pharmacy support group complaints clomid for men to increase testosterone kamatra gel protonix reviews for men allopurinol paypal can you get generic plavix buy compazine boots difference between cialis and cialis super active prescription discounts for plavix albendazole over the counter buy online discount albenza amitriptyline with american express elocon online store dilantin for purchase voveran pill shop discount code trileptal medicine online best universities in canada for pharmacy best orlistat prices progressive rx lexapro best place to buy elocon how to get azithromycin for chlamydia is lexapro better than luvox buy kamagra oral jelly online cheap tri-cyclen lo canada purchase crestor on line in the uk buy zyloprim tablets us buy frumil mg online for cheap aldactone 40 mg where can i get lioresal can you buy prinivil in ireland proventil without a prescription can you buy pamelor in ireland is reliable rx pharmacy reliable ultra low dose aciclovir get tofranil toronto colospa discontinued drug interaction between allopurinol and azathioprine use advair diskus coupon online zovirax prices usa order sumycin pill trimox online order metformin uses medication recommended dose of levaquin for pneumonia order exelon canada what is ophthacare made of artane credit union opening times female cialis online overnight shipping low price mentat ds syrup uk zestril 40 mg dose metformin side effects pregnancy buy revatio mg hydrochlorothiazide for sale philippines voltaren 100 mg diclofenac sodium viagra prescription drug uk voveran sr shopping zithromax no prescription compare prices best generic antivert sites dutas without a script valtrex weight gain side effects accutane uk side effects can you get viagra super active buy kamagra online lowest price is it safe to order actos buying cleocin from canada no prescription help to purchase plavix pfizer vgr 100 pill tofranil generic reviews premarin pas cher italie abilify from mexico top drugstore makeup 2011 dilantin 100mg tablet is baclofen legal in canada benicar hct dosage buy hytrin in uk prednisolone buy usa doxycycline hyclate side effects hair loss canadian online pharmacy for levitra plus levitra professional next day delivery what is the use of ashwagandha churna clomiphene citrate tablets in india reviews on midamor buy himplasia pills online canada drugs female cialis with prescription reminyl tablets price proventil prices taking 20mg cialis daily allegra d generic 2009 anxiety attacks symptoms nhs moduretic noprescrition needed canada online pharmacy bula serophene 50 can you take rumalaya gel daily best place to buy tadalafil online zantac iv dose for children where can you buy ortho tri-cyclen prescription slimming tablets nhs to buy advair diskus is aciphex over the counter heartburn 24 hr medical advice hotline about cipla pharma company buyers of colchicine canada generic actoplus met 20 850 clonidine how long to take effect finax brands india tramadol dosage bluelight what types of arimidex are there 1000 free fish games hanger how to get minocycline on line anxiety medication over the counter walmart elimite for men sale in uk long term side effects of femara buy lariam capsules online alesse purchase what does keppra xr do flagyl forte dosage styplon roche precio argentina isotretinoin online com buy atarax hong kong pills how to tell if zoloft dose is too high buy canada no prescription for lexapro withdrawal from zyprexa olanzapine micardis dose date lipitor becomes generic ordering zenegra viagra online overnight protonix buy usa benzac 100 mg celexa price in canada viagra professional australia pharmacy buy clomid overnight delivery mambo 36 20 reviews tadalafil tablets mg long time side effects dulcolax mysoju sons sol pharmacy house episode part tenormin 50mg side effects over the counter allegra side effects crestor canadian pharmacies dipyridamole lowest price antabuse tablets 150 mg pilex without rx retin-a 0,025 on line no script how much is maxalt-mlt without insurance viagra for women 2012 actos canada prescription how to buy wellbutrin in london buy generic chloroquine online triamterene shortage lidocaine ointment boots how can i get viagra today how to use acai berry pills for weight loss finasteride tablets usp 1 mg grifulvin v bonus pills finasteride generic walmart pariet sale digoxin with no rx best buy accutane vytorin online usa zestoretic where can i buy it buy asacol 15mg online erythromycin tablets bp 250 mg ingredients can order ethionamide canada alli purchase uk xenical results reviews ciprofloxacin dosage uti best price for real sustiva diflucan generic name fluconazole mail-order dilantin how to import zyban new ed drugs what is ic bupropion hcl used for can you buy allegra over the counter in germany avodart vs propecia hair loss does wellbutrin help with sexual side effects of lexapro propecia online consultation pediatric pyridium dosage pharmacies buy abilify online medicines mechanism of coumadin necrosis blood pressure medication cardizem where can i get dramamine viagra plus buy no prescription water pills safe take everyday current price blopress buy cheap betapace using pay pal baclofen online in usa stromectol woldwide shipping order anti anxiety medication online is it safe to order torsemide buy no prescription in united states generic aldactone quality pill donde puedo comprar diflucan alphagan canadian online overnight pharmacy side effects of tofranil in children drug market order cephalexin lopressor iv duration allopurinol comprar epivir-hbv prices cvs doxycycline pills blue buy ditropan online safely albendazole treatment hookworm vipps certified online canadian pharmacies order lopressor online with visa cost of imitrex tablets unisom shipping overseas vytorin prescription drug cipla an indian pharmaceutical company vermox cheap online to buy viagra online in australia augmentin bid 1000 mg fiyat plavix sale generic clomid reviews albenza for men sale in uk viagra in usa online what does antivert pill look like amitriptyline from usa cheap femara pills buy cipro in australia is it legal to import drugs from canada buy kamagra jelly paypal cialis overseas pharmacy no prescription chloroquine viagra secondary effects clomid price australia shatavari kalpa after delivery buy flomax in uk buy dostinex online in usa epivir-hbv mg tablet vpxl delivery london where to buy kamagra in canada safely best overnight delivery of online viagra where can i buy alli weight loss how to make promethazine codeine cough syrup rumalaya gel without prescription buy dapoxetine online no prescription united states nizagara side effects uk cipla company ampicillin for acne reviews printable infant motrin coupons cheap confido buy online how fast does viagra start working ashwagandha weight gain side effects prozac and alcohol side effects canadian pharmacy 24 hour viagra 100mg where to buy retin-a gel in canada 33 drugs online generic for lotensin hct order non generic remeron brand name atarax online buy hong kong generic order astelin has anyone ever bought clomid online hcg and nolvadex pct cycle purchase bystolic cheap como comprar voltaren motilium next day delivery what is the dosage for zyprexa how can i get prescribed metformin buy alli discount online 10mg propranolol weight gain acheter pas cher seroquel ventolin tablets and pregnancy furosemide dosage recommended wellbutrin refills purim sold over counter casodex in the uk paroxetine dosage ocd express drugs atlanta zyprexa cheap price methotrexate for sale canada cialis sublingual from europe baclofen buy on line birth control pills ditropan bystolic sold over counter where to buy voltaren cream in canada is it illegal to purchase drugs online avodart prescription generic keftab visa buy retino-a cream 0,025 usa where to buy erection packs 1 prescription medicine costs hytrin in croatia fast vytorin delivery cheap ortho tri cyclen online half price confido how to buy tadalis sx xenical pills online in the uk cheap aldactone india sominex from india what is the correct dosage of rumalaya where to buy voltaren gel in us where to buy micronase ointment cheap cialis professional mg how long does viagra work phd in clinical pharmacy in canada buy celebrex online mexico no prescription safe online pharmacy uk generic pharmacy philippines branches florinef from india la pharmacie palermo lipothin express canada is there a drug comparative to reglan low cost zovirax buy cheap forzest pills lopressor tablets side effects buy yagara bulk buy apcalis sx bulk buy hoodia in new zealand asacol reviews and dosage sildenafil citrate 100mg citalopram overdose how much propecia costs per month viagra discount coupons rhinathiol promethazine cialis 5mg kopen legal buy viagra online levitra precio chile viagra for women tablets name purchase phenergan 10mg brand cleocin for sale buy pariet next day where to buy citalopram online uk where can i buy nizoral ad shampoo buy confido online prilosec online purchase neo-medrol acne lotion reviews viagra secure online where can i buy viagra over the counter in canada ordering femera here in canada lotensin wanted online review ivermectin pour on for chickens cytoxan shopping yagara buy canada what does sinequan do sinequan online sales coversyl drugs ace inhibitors zoloft no prescription fast finpecia discount finasteride 1mg can lexapro cause weight gain or loss get cystone toronto colchicine pas cher italie how do you treat chlamydia and gonorrhea best drugstore mascara of 2012 priligy prices prograf pills sweat pravachol generic release date sinequan us companies only legal buy florinef online canada can allegra get you high how to insert phenergan suppository uk pharmacy + no prescription needed where to get atarax purchase floxin 300 mg lopid online pharmacy shipped to canada ampicillin acne medication usp 5 mg finasteride without ranitidine for sale philippines cephalexin order canada will nexium sold over counter where to buy viagra online in australia domperidone canada pharmacy pletal doctors online maxifort zimax sildenafil neurontin and tylenol with codeine rosuvastatin 10 mg structure of chloroquine phosphate new mexico alligator laws how long does it take for diclofenac to start working to buy cefixime vardenafil levitra 20 mg buy sarafem fast shipping nexium indian pharmacy naproxen dosage gout how to purchase colchicine online benadryl dose for 50 lb child what is shallaki herb bupron sr without prescriptions over the counter equivalent to doxycycline compazine overnight pharmacy glimepiride tablets 1 mg artane castle shopping centre website what is pilex tablet for cialis mail top 10 online penegra sites evista 60 mg best price paroxetine without prescriptions hoodia gordonii 100 mg 60 comprims is maxalt a prescription drug yasmin australia cost gasex generico italiano haldol side effects uk lariam and birth control pills mirtazapine sleep side effects buy zebeta 200 disfuncion erectil en hombres jovenes what are the common adverse effects of prednisone what is seroquel xr 150 mg online viagra scams fair wild american ginseng benefits how much is aceon tablets can you take glucotrol xl daily buy antibiotics online reviews strep what drug class is proscar lotensin medication where to buy where can i buy terramycin ophthalmic ointment what is levitra tamoxifen tablets spc how much does generic femara cost permethrin cream over counter uk eurax cream cost order metformin from canada what are the side effects of celexa yahoo purchase proscar on line in canada valtrex no script chloramphenicol capsules side effects getting xenical in australia what is abana drugs what is paroxetine pills used for order malegra dxt online cardizem drip max dose ortho cyclen generic brand alphagan pharmacies what are viagra pills for tetracycline usa no prescription periactin order by phone doxycycline hyclate 100mg treats fluconazole thrush oral generic liv no prescription cholestoplex medication procardia xl zero order cleocin gel tablets minipress drug classification cheap generic metformin valtrex price australia gcc healthy weight management nutrition plan phone in order for zantac benemid paypal sildenafil generico mexico what is promethazine w codeine how to use chloromycetin craigslist usa california cars ophthacare delivery london provera and clomid side effects american alligator facts for kids norvasc class action lawsuit nexium esomeprazole and pregnancy how to run clomid and nolvadex for pct proscar 5mg dosage generic sildenafil citrate canada mail-order levitra professional dipyridamole dose titration average dose of requip for rls buy genuine avapro uk mail order generic tegretol floxin cheap canada pharmacy cheap generic viagra atorvastatin discount coupons where do i antabuse in india maxaman costco cheap alli 84 what is ciprofloxacin used for 500mg synthroid medicine children kamagra shop erfahrung voltaren tablet sale yasmin generic for lexapro side effects patient reviews etodolac without prescription allegra d over the counter coupons bupron sr order in the us oxytrol usa cvs prices cheap atorlip-20 free delivery medication from nature skelaxin reviews alesse online pharmacy buy combivent online uk fast toprol xl delivery betapace australia price max dose of diclofenac per day how to getelimite cream legal buy reminyl online canada cheapest place to buy order flonase comprar metoclopramide original cheapest deltasone to buy to buy lamisil in uk buy florinef in singapore diflucan fluconazole 150mg metoclopramide mexico